Skip to content
UNCC COP28 i Dubai i desember 2023
UNCC COP28 i Dubai i desember 2023
Foto: Equinor
  1. Hjem
  2. Bærekraft
  3. Equinor på COP28

Equinor på COP28

FNs klimakonferanse i Dubai representerte en viktig anledning til å rette fokus på Parisavtalen og fornye våre forpliktelser.

COP28 fant sted i desember 2023, og Equinor har skrevet under på viktige initiativer som vil bidra til å akselerere energiovergangen.

Vi signerte den historiske Charteret for Avkarbonisering av Olje- og Gassindustrien som er undertegnet av 50 nasjonale og internasjonale oljeproduserende selskaper, tilsvarende mer enn 40 % av den globale olje- og gassproduksjonen. I praksis betyr dette at industrien vil øke sine ambisjonsnivåer for å redusere utslipp og rapportere om fremgang årlig.

I Equinor mener vi at vi har et ansvar for å redusere utslipp og finne løsninger for systemisk endring. Vi har teknologiene, ekspertisen og den industrielle styrken til å utvikle fremtidens energi.

Vår intensjon er å levere løsninger som kan bidra til å akselerere energiovergangen. Vi har en plan for å betydelig redusere våre utslipp dette tiåret og oppnå netto nullutslipp innen 2050. For å oppnå det, må vi finne nye løsninger innen fornybare energikilder, lavkarbonløsninger og olje og gass.

Vår bransje har kapitalen og kompetansen som kreves for å ta oss gjennom energiomstillingen

Jannicke NilssonKonserndirektør for Sikkerhet, sikring og bærekraft (SSU).
Jannicke Nilsson

Hvorfor var Equinor på COP28?

For første gang har norske bedrifter tatt initiativ til å ha en norsk bedriftspaviljong, som vi har sammen med selskaper som Statkraft, DNV, Hydro, Statnett, Yara med flere.

COP er vanligvis en arena for myndigheter, ikke privat sektor, men spesielt dette året ønskes privat sektor velkommen og forventes å delta.

– Vår bransje har kapitalen og kompetansen som kreves for å ta oss gjennom energiomstillingen. Equinor er på COP28 for å delta i den globale dialogen om klimapolitikk, men vi er også der for å presentere tiltak, sier Nilsson.

Equinor deltar i tre tiltak: det første skal bidra til å øke ambisjonene hos nasjonale olje- og gasselskaper, det andre skal bidra til store reduksjoner i metanutslipp og det tredje skal tredoble fornybarkapasiteten på verdensbasis.

Equinor støtter presidentskapets ambisjon om å tredoble fornybarkapasiteten innen 2030. Dette er i tråd med de ambisjoner vi har satt om å oppnå en fornybarkapasitet på 12-16 GW innen 2030, og vi er i rute for å nå dette.

Hywind Tampen

Vi utvikler fornybarløsninger i dag for å gi kraft til menneskers liv i morgen.

Vår ambisjon er å være blant de fremste globale aktørene innen havvind, og trekker på vår omfattende offshoreerfaring for å drive industrien fremover. Vindkraft er en nøkkelfaktor i verdens energiomstilling.

Vårt løfte til det Globale partnerskapet for reduksjon av gassfakling (GGFR).

Equinor forpliktet seg til å gi 25 millioner dollar til Global Flaring and Methane Reduction (GFMR)-fondet, et nytt initiativ administrert av Verdensbanken som ble annonsert på COP28. Dette initiativet har som mål å støtte reduksjon av fakling og metanutslipp i olje- og gasssektoren.

Øker ambisjoner og reduserer utslipp

Det første tiltaket som Equinor deltar i er avtalen om avkarbonisering innen olje og gass. Deltakerne forplikter seg til ambisjonen om å oppnå netto null utslipp i scope 1+2 innen 2050, å sette mål om utslippsreduksjoner innen 2030 og å offentliggjøre utslippsdata.

Dette er det første forsøket noensinne på å samle private energiselskaper og nasjonale oljeselskaper under ett sett med ambisjoner om å oppnå netto null utslipp og utslippsreduksjoner. Hittil har tiltaket fått støtte av selskaper som representerer 40 prosent av den globale produksjonen, og dette ventes å øke under COP.

The second initiative is led by The World Bank, which will establish a global fund for the reduction of flaring and methane emissions. This work will contribute to reducing emissions globally across the industry as a whole, through sharing of knowledge and expertise, measuring emissions, and financing emissions reductions.

Det andre tiltaket ledes av Verdensbanken, som skal opprette et globalt fond for reduksjon av fakling og metanutslipp. Dette arbeidet skal bidra til at bransjen som helhet reduserer utslipp globalt, både gjennom kompetansedeling, utslippsmålinger og finansiering av utslippsreduksjoner. Fondet er designet for å støtte land som mangler de nødvendige økonomiske ressursene til å iverksette tiltak for å redusere utslipp.

Equinor har forpliktet seg til å bidra med 25 millioner USD, i tillegg til TotalEnergies, bp, ENI og Occidental. USA, Tyskland, Canada og Norge samt presidentskapet i COP28 er blant nasjonene som bidrar til fondet. Totalt er det over 150 nasjoner som har forpliktet seg til å bidra til Global Methane Pledge.

– En rask reduksjon av metanutslipp er et av de mest effektive tiltakene på kort sikt for å gjøre noe med klimaendringene. Det har imidlertid vært en utfordring å skaffe finansiering av disse prosjektene. Med dette fondet er vi med på å lede an i arbeidet med å redusere metanutslipp, og vi håper at vi kan se en betydelig reduksjon i utslipp på kort sikt, sier Nilsson.

The average methane intensity for Equinor’s operated assets (upstream and midstream) is 0.02%, which is around 1/10 of the industry average.

I det tredje tiltaket støtter Equinor presidentskapets ambisjon om å tredoble fornybarkapasiteten innen 2030. Dette er i tråd med de ambisjoner vi har satt om å oppnå en fornybarkapasitet på 12-16 GW innen 2030, og vi er i rute for å nå dette.