Skip to content

Vi fortsetter å lete etter olje og gass.

Vi fortsetter å lete etter olje og gass.

Olje- og gassvirksomheten er den største kilden til utslipp av klimagasser i Norge, og vi skal fortsette letingen etter olje og gass. Uforsvarlig, vil noen si. Slik vi ser det, er det den ansvarlige tingen å gjøre. Hvorfor det? Jo, det kommer nå.

Vi må begynne med verdens energibehov. Det vi vet, er at etterspørselen øker. Og den fornybare energien som bygges ut i dag er ikke nok til å dekke økningen. Selv de mest optimistiske prognoser sier at verden fortsatt vil trenge olje og gass i flere tiår framover. Og vi er en del av dette.

Nesten all olje og gass produsert på norsk sokkel går til Europa, og europeiske myndigheter er også tydelige: De vil trenge norsk energi lenge. Norge er avgjørende for europeisk energisikkerhet, og i dag leverer vi energi til ca. 170 millioner mennesker.

Skjønner, men hvorfor fortsetter dere letingen etter olje og gass? Jo, det gjør vi fordi vi ikke klarer å levere energien Europa trenger, hvis vi ikke gjør nye funn. Og grunnen til det, er at flere av våre felter på sikt vil tømmes. Skal vi fortsette å levere energien Europa etterspør, må vi fortsette å lete etter olje og gass i årene som kommer. Og vi må gjøre det på best mulige måte. Derfor vil 80 % av letingen skje nær eksisterende felt. Her har vi infrastrukturen på plass, og da kan vi raskt koble nye funn på det vi allerede har bygget. På den måten kan vi utvikle funnene rimeligere, raskere og med lavere utslipp fra produksjonen.

Men vi leter ikke bare etter olje og gass. Vi søker også etter bedre måter å produsere den på. Det er vi nødt til, for å nå våre egne utslippsambisjoner, og bidra til at Norge når sine. For samtidig som vi holder produksjonen oppe, jobber vi med å halvere utslippene fra den innen 2030 og komme ned mot null i 2050. Utvinningen vår må skje med minst mulig utslipp.

Hvordan skal vi få til det? Jo, da trenger vi elektrifiseringen. Det er en måte å produsere olje og gass på med lavere utslipp. Og en viktig nøkkel for å gjøre store utslippskutt i Norge.

Vi vet det er langt igjen, men vi søker etter bedre. Og bedre, det handler om fornybar energi som havvind og solkraft, men også om olje og gass. Det kommer vi ikke utenom. Skal vi bli et ledende selskap i energiomstillingen, skape verdier og samtidig levere energien Europa trenger, har vi en stor oppgave foran oss. Men store oppgaver har ikke stoppet oss før, og det skal ikke stoppe oss denne gangen heller.

Er det mulig å være ledende i energiomstillingen, og samtidig lete etter mer olje og gass?

Troll i Nordsjøen er Norges største gassfelt. Gassen fra Troll alene dekker rundt 10 % av Europas behov, og energiproduksjonen tilsvarer rundt tre ganger årlig norsk vannkraftproduksjon.

Troll er med andre ord en viktig brikke for Europas energisikkerhet. Og, takket være elektrifisering, har Troll betydelig lavere utslipp enn andre felt. Troll A ble elektrifisert for snart 30 år siden, som den første plattformen på norsk sokkel. Med det unngikk man en halv million tonn CO₂-utslipp hvert år, tilsvarende én prosent av Norges totale utslipp.

Troll B og C blir delvis elektrifisert i år og på sikt blir C helelektrifisert. Dette er tiltak som kutter våre egne utslipp, og bidrar til å kutte Norges samlede utslipp. Samtidig får Europa nødvendig energi.

Det er fortsatt store reserver igjen på Troll-feltet, og med en allerede utbygget infrastruktur gir det mening å lete etter mer olje og gass akkurat her. Dette er feltnær leting, som utnytter infrastrukturen som er nedbetalt for lengst. Siden 2019 har vi gjort ni funn i dette området. Funn nær eksisterende plattformer kan komme i produk-sjon raskere, de koster mindre å bygge ut og de produseres med lavere utslipp.

Vi forstår at det kan virke som en motsetning å ville være et ledende selskap i energiomstillingen, og samtidig opprettholde aktiviteten innen olje og gass. Men vi mener begge deler er mulig, så lenge vi søker etter bedre i alt vi gjør. Både hvordan vi leter, og hvordan vi utvikler og produserer.

Europa trenger energi, men Europa trenger også lavere utslipp. Og det er her Troll, som ett av flere felt på norsk sokkel, bidrar til å gjøre en forskjell.

Tilbake til startsiden