Skip to Content
no

Olje

Foto: Ole Jørgen Bratland

Råolje er verdens mest omsatte råvare, og den viktigste naturressursen i industrialiserte land. Den står for om lag en tredjedel av menneskehetens forsyning av primærenergi.

Etter mer enn hundre år med oljebasert økonomisk utvikling, forbrukes det nå rundt 15 milliarder liter olje hver dag på verdensbasis. Olje kan generere varme og drive maskiner, kjøretøy og fly. I tillegg brukes komponentene til å framstille utallige kjemiske produkter, som plast, rensemidler, gjødselprodukter, maling og medisiner. Uten olje ville verdenssamfunnet vårt bokstavelig talt stoppe opp. Olje og gass vil fortsatt være samfunnets viktigste energikilde i mange år framover.

Equinor er blant verdens største nettoselgere av råolje og kondensat, og den nest største leverandøren av naturgass til det europeiske markedet. Vi har også en betydelig virksomhet innenfor prosessering og raffinering.

Råoljeegenskaper: Assays

Ingen råoljer er like, siden hver enkelt av dem har unike molekylære og kjemiske egenskaper. Kunder og tradere har behov for informasjon om hver enkelt oljekvalitet når de skal kjøpe og selge olje. For å vite mer om den kjemiske sammensetningen i våre råoljer, finner du disse her.

Råolje-assays

Salgsbetingelser

Våre vilkår og betingelser for salg av våre produkter.

Salgsbetingelser