Skip to Content
no
Gullfaks A
Photo by: Einar Aslaksen

Om olje

Olje – en essensiell vare i dagens verden

Olje og gass er avgjørende for å dekke verdens energibehov og energisikkerhet i Europa. Energi er grunnlaget for all menneskelig aktivitet – og olje er en av verdens viktigste energikilder. Energi er nødvendig for at mennesker og samfunn skal leve og utvikle seg. Og selv om forbruk av olje medfører utslipp av klimagasser, blir oljen også en viktig del av energiomstillingen.

Imidlertid er det naturlige fallet i produksjonen på norsk sokkel de neste årene betydelig. Samtidig skal Norge fortsatt være en stabil og pålitelig leverandør av energi til Europa, og da vil det være nødvendig med leting nær eksisterende felt for at ikke olje- og gassproduksjonen skal falle for raskt.

Det er derfor ytterligere investeringer i olje og gass er nødvendig for å opprettholde kontinuitet og energisikkerhet – i tillegg til å bidra til å finansiere og drive overgangen til energiløsninger med lavere karbon.

Samtidig intensiverer vi arbeidet med å produsere olje med lavest mulig CO2-utslipp, ved bruk av beste tilgjengelige teknologier, energieffektivisering og elektrifisering. For eksempel har Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen noen av de laveste CO2-utslippene av noe oljefelt i verden. Feltet har en produksjon som utgjør rundt 6-7 prosent av det daglige oljebehovet i Europa.

Som verdens mest verdifulle råvare og primære energikilde, vil olje fortsette å spille en nøkkelrolle i mange tiår fremover — men hvor og hvordan den produseres vil bety stadig mer.

Kommer vi til å trenge olje i 2050?

Det internasjonale energibyrået (IEA) mener at olje og gass fortsatt vil være nødvendig i 2050, selv i deres Net Zero-scenario. Dette er den mest ambisiøse banen for å redusere klimagassutslipp. Selv om behovet for olje vil være lavere, vil det fortsatt være behov for den til mange formål. Det er derfor det er viktig å sikre at den beste tilgjengelige teknologien brukes for å produsere olje med lavest mulig utslipp.

Den største testen grafikk

Se serien: «Den største testen»

Verden står midt i en energikrise – samtidig som klimakrisen henger over oss. Klarer vi å takle begge?
I miniserien «Den største testen» skal fire unge mennesker som alle er 50 år i 2050, utforske Equinors plan om netto null innen 2050.

Se alle 5 episodene her

Podcast: Hvor blir det av energiomstillingen?

Skal vi løse klimautfordringene, må våre energisystemer omstilles og hvordan vi konsumerer energi endres fullstendig. Hør vår strategidirektør, Henriette Undrum, dele sine refleksjoner om hvorfor det går så altfor sakte!

Hør Podcasten Energinasjonen Norge her

Om vår oljeproduksjon

Equinor er den største oljeprodusenten på norsk sokkel og blant verdens største nettoselgere av råolje og kondensat. Vi har også betydelige prosesserings- og raffineringsoperasjoner.

Vi begynte å produsere olje i 1979 med produksjonsstart fra Statfjord-feltet, et av de største olje- og gassfunnene i Nordsjøen og en betydelig milepæl i Norges historie som oljeproduserende nasjon.

Vi driver nå rundt 70 % av den totale olje- og gassproduksjonen på norsk kontinentalsokkel, og spiller en sentral rolle i leting, utvikling og produksjon av olje- og gassressurser, og vi er en sentral bidragsyter til Norges inntekt og sysselsetting.

I dag er Equinor anerkjent som blant de mest karboneffektive produsenter av olje i verden. Vi har iverksatt tiltak for å redusere CO₂-utslipp i vår olje- og gassproduksjon til blant de laveste i vår bransje, og vi fortsetter arbeidet for å oppnå netto nullutslipp i 2050.

Visste du at alle oljer er forskjellige?

Olje direkte fra brønnen kalles for råolje, og alle oljer har unike molekylære og kjemiske egenskaper. Derfor må hver oljetype analyseres i laboratorium slik at kunder og tradere har all relevant informasjon om karakteristikkene i hver enkelt oljekvalitet. Analysene finner du her.

Assays: Den kjemiske sammensetningen i våre råoljer

Hva er olje og hvorfor er det viktig?

I dag forsyner olje og gass verden med omtrent 55 % av energien vi trenger, gjør reiser mulig, varmer hjemmene til millioner av europeere og underbygger det moderne livet på utallige måter. Det er viktig for transport, mat, industri, helsevesen og den globale økonomien.

Hver dag bruker verden rundt 100 millioner fat olje om dagen, tilsvarende 190,7 exajoule eller 5,3 × 104 terawattimer [TWh] energi. Det er ingen enkel oppgave å erstatte denne enorme mengden energi med pålitelige, bærekraftige og fornybare energikilder.

Olje er etterspurt i dag på grunn av sin høye energitetthet, enkle transport og lagring, allsidighet og høye brennverdi. Dessuten er det ikke bare et drivstoff for transport, men også et råmateriale for den petrokjemiske industrien, for plast og farmasøytiske produkter, og for sement, stål og gjødsel som er avgjørende for menneskers liv.

Dessuten er olje og gass nødvendig for å drive energiomstillingen, forsyne fabrikker med energi for å utvikle fornybare kilder og materialene som kreves for å bygge dem. Og mens det pågår, trenger vi olje for å sikre en stabil, sikker energiforsyning til hele samfunnet mens vi beveger oss mot netto null så raskt som mulig.

Det er derfor vi mener det er viktig å bygge morgendagens løsninger på skuldrene til dagens industri.

Salgsbetingelser

Våre vilkår og betingelser for salg av våre produkter.

Salgsbetingelser

Råoljeegenskaper: Assays

Ingen råoljer er like, siden hver enkelt av dem har unike molekylære og kjemiske egenskaper. Kunder og tradere har behov for informasjon om hver enkelt oljekvalitet når de skal kjøpe og selge olje. For å vite mer om den kjemiske sammensetningen i våre råoljer, finner du disse her.

Råolje-assays