Teknologi, digitalisering og innovasjon

Hvordan skal vi løse morgendagens energiutfordringer?

Ved å bli et smart, digitalt selskap i dag.

Digital innovasjon er ikke noe nytt for oss. I flere tiår har vi brukt teknologi for å få økt effektivitet og bedre helse og sikkerhet. Men nå er vi inne en ny bølge med digital endring som er en drivkraft for endring. Data er den nye oljen – og Equinor og våre medarbeidere ligger helt i forkant av denne revolusjonen. Velkommen til det digitale energiselskapet.

Data som er tilgjengelige når som helst og hvor som helst

Kan forutsi og forebygge sikkerhetshendelser

Roboter gjør livet vårt lettere

DIGITAL TEKNOLOGI ER ET VIKTIG VERKTØY FOR AT VI SKAL KUNNE UTVIKLE OSS TIL ET BREDT ENERGISELSKAP.

 • Digital omstilling handler om å skape et robust selskap og styrke vår konkurranseevne. 
 • Det er ikke så langt fra olje og gass til fornybar energi, spesielt ikke når det gjelder digitale løsninger.
 • Kompetanse og samarbeid er avgjørende for å få større fart på innovasjonsarbeidet og det grønne skiftet.
Kontrollrommet på Mariner-plattformen. Foto: Michal Wachucik, Abermedia. For Equinor

“Digital endring i olje- og gassindustrien kan gi 1,6 billioner US-dollar i økt verdiskaping for bransjen, kundene og samfunnet generelt.” 

White paper fra World Economic Forum, “Digital Transformation Initiative” 2017

Hva er digitalisering?

Konnektivitet og data

Digitalisering handler først og fremst om konnektivitet – å samle inn og sammenligne data fra flere sensorer og kilder, bryte ned siloer og gi grunnlag for mer informert beslutningstaking, både i styrerommene og på plattformene.

Statoil employee

“Det handler ikke bare om teknologi – men hvordan vi jobber. Vi må forstå hvordan vi kan jobbe mer effektivt og ta bedre beslutninger basert på digitale løsninger.” 

Torbjørn F. Folgerø

Hva er digitalisering?

 • Digitalisering har mange betydninger, men i vår bransje betyr det å erstatte manuelle eller fysiske oppgaver med digitale løsninger
 • Effektivisering av arbeidsprosesser ved å redusere tiden som brukes på manuelle eller gjentakende arbeidsoppgaver
 • Avansert dataanalyse – for bedre forståelse av komplekse data, slik at man kan ta bedre beslutninger
 • Robotisering og fjernstyring, som gir økt driftsstabilitet (regularitet), lavere kostnader og høyere sikkerhet ved at man unngår å involvere mennesker i farlige situasjoner
 • De viktigste elementene er Tingenes internett (IoT), stordata, prediktive analyser, automatisering og kunstig intelligens (KI)

Hvilke fordeler gir det?

 • Ved å kombinere disse teknologitypene kan vi oppdage sammenhenger vi tidligere ikke så, i tillegg til at vi får et bedre beslutningsgrunnlag – både på plattformer og i styrerommene
 • Bedre sikkerhet, drift og vedlikehold
 • Økt produksjon fra feltene
 • Lavere klimagassutslipp
 • En enklere, tryggere og mer effektiv arbeidsdag
 • Færre manuelle, gjentakende arbeidsoppgaver
 • Bedre analyse av seismiske og geologiske data  
 • Bedre samarbeid med leverandører
 • Forebygging av feil på utstyr  
 • Nye inntektskilder basert på stordata

Er det plass til menneskelige arbeidere i vår digitale verden?

Takket være digitaliseringen vil det bli tryggere å drive virksomhet i bransjen vår, vi vil kunne bedre ivareta medarbeidernes sikkerhet, og risikoen for skader vil bli mindre. I tillegg vil monotone og gjentakende arbeidsoppgaver kunne automatiseres og overtas av roboter, noe som vil frigjøre tid for de ansatte, slik at de kan utføre andre oppgaver.

Dette er bare noen av de mulighetene vi ser som følge av denne teknologiske endringen. Nye digitale verktøy endrer måten vi lever og arbeider på.

Muligheter som vil endre vårt perspektiv, gi større presisjon og kvalitet i arbeidet vårt og frigjøre tid og kreativitet slik at vi kan gå dypere inn i de mer krevende delene av arbeidet.

Det er evnen til å kombinere mennesker og teknologi som vil skape fordeler i årene framover.

Det er når vi vi finner den optimale kombinasjonen av teknologi og menneskelig arbeidskraft at vi virkelig kan utnytte verdien av digitalisering.

Vår digitale visjon

Digitaliseringen endrer oss som selskap. Equinors strategi er basert på tre pilarer: sikker drift, høy verdiskaping og lave karbonutslipp. Ny teknologi og smarte enheter gir bedre beslutningsstøtte og bidrar til verdiskaping gjennom best mulig bruk av våre data.

Data som er tilgjengelige når som helst og hvor som helst
Dette gjør at de ansatte kan ta både bedre og raskere beslutninger gjennom tilgjengelige data og innsikt.

Utvikling av digital kompetanse for å bli bransjeleder
Digitalisering handler like mye om tankegang og kultur som verktøy og teknologi.

Forutsi og forebygge sikkerhets- og sikringshendelser
Ved å samle og visualisere relevante data, har vi all den informasjonen vi trenger for å ivareta medarbeidernes og virksomhetens sikkerhet.

Roboter vil gjøre arbeidet ditt lettere
Ved å redusere hverdagslige, gjentakende oppgaver og menneskelig eksponering. Framtidens energiproduksjon vil bli lettere, og vil i større grad fjernstyres og foregå på havbunnen.

Digitalisering driver neste bølge med forbedringer

Sikkerheten og bærekraften i Equinor blir bedre ved å utnytte digital teknologi. Her er noen av gevinstene vi oppnår ved hjelp av digitalisering og innovasjon:

Verdiskaping
fra produserende felt

0

50% økning i kontantstrøm fra 2020-2025.
Equinors andel før skatt.

Remotely Operated Factory™ — reduserte investeringer

0

Nytt anleggskonsept
sammenlignet med konvensjonelt

Automatisert boring —
kostnadsreduksjoner

0

Automatisert boring sammenlignet med konvensjonell

Økning i kontantstrøm allerede oppnådd i 2019 og 2020

0 Bedre kontantstrøm i USD som følge av digitalisering

Vår langsiktige ambisjon er å oppnå en forbedring på 4 milliarder USD innen 2025

Datadeling

Vi deler våre data med resten av verden. Finn ut hvorfor:

Visste du at våre datasett fra Northern Lights, Volve og Hywind Scotland er åpent tilgjengelige for forskere og studenter?


Dersom du ikke visste det, kan du her lese om årsaken til at vi deler, hva de inneholder, hvordan du kan få tilgang til dem, og hva de er blitt brukt til så langt. Data er den nye oljen, og vi deler mye!

Ved å dele data, kan vi gi grobunn for nye ideer som kan løse komplekse energiproblemer.

Northern Lights tror at datadeling kan spille en viktig rolle når det gjelder å bygge tillit til teknologien og gi grunnlag for større verdiskaping og potensiell innovasjon i industrien for karbonfangst og -lagring. 

Programvareutvikling i Equinor

Møt menneskene bak programmeringen.

I magasinet vårt kan du lese mer om de engasjerte programvareutviklerne våre og den spennende teknologien de skaper for Equinor.


De beste historiene fortelles av de som har opplevd dem. Les mer her.
 

Digitale feltarbeidere på Johan Sverdrup

Et utstillingsvindu for digital teknologi

Norsk kontinentalsokkel har alltid vært vårt laboratorium for ny teknologi. Nå tester og utvikler vi også digitale løsninger her – og først ut er vårt nye, gigantiske felt, Johan Sverdrup.

Johan Sverdrup er et pionerfelt når det gjelder bruk av ny teknologi som bidrar til høyere sikkerhet, lavere kostnader, økt lønnsomhet og reduserte utslipp.

Digitale verktøy som Echo, HoloLens og skyteknologien Omnia endrer måten vi arbeider på, og tar oss inn i den digitale tidsalder. Dette gir økt effektivitet og redusert nedetid, og gjør at våre ansatte kan utføre sine arbeidsoppgaver på en tryggere og mer bærekraftig måte.

Digitalisering i praksis

Her er våre digitaliseringsprosjekter

Equinor satser tungt på digitalisering i forretningsvirksomheten. Vi øker bruken av nye digitale løsninger som vil endre måten vi arbeider på i flere deler av verdikjeden.

En vellykket digitalisering vil være svært viktig for framtidig konkurranseevne, ved at vi oppnår større fleksibilitet, driftseffektivitet og sikkerhet.

Digitalisering har allerede fått stor effekt, og skaper grunnleggende endringer i selskapet. Men verden rundt oss endrer seg også, og framtiden avhenger av smarte løsninger. Målet vårt i Equinor er å være et ledende selskap i bransjen når det gjelder å ta i bruk nye digitale løsninger.

OPERASJONSSTØTTESENTER

Over 30 installasjoner på norsk sokkel er allerede tilknyttet operasjonsstøttesenteret (IOC), og data fra Johan Sverdrup og andre installasjoner strømmer allerede inn til senteret.

OMNIA

Omnia spiller en sentral rolle i Equinors digitaliseringsarbeid, og kan beskrives som vår reise til skyen, og det å skape en kultur for utveksling av data. Det involverer virksomheten i større grad enn før, og handler ikke bare om teknologi: Det handler om tankegang, ansvar og det å skape en arena for datadeling. Omnia Data er selskapets dataplattform.

Over hele verden har vi mer enn 100 digitale “ninjaer” som har en viktig oppgave som støtte og rollemodeller for sine kolleger

AZURE

Equinor har inngått en strategisk avtale med Microsoft om å bruke skyteknologien Azure til å bygge Omnia.

Equinors ansatte har i løpet av de to siste årene gjennomført mer enn 130.000 opplæringsaktiviteter gjennom vårt digitale akademi.

Digitale borgere har evner, kompetanse og atferd som skaper forretningsverdi gjennom ansvarlig bruk av teknologi og data.