Skip to Content
no

Vår tilnærming til bærekraft

Lotte Halvorsen. Melkøya Norge.
Foto: Einar Aslaksen
  1. Hjem
  2. Bærekraft
  3. Vår tilnærming

Bærekraft er selve kjernen i alt vi gjør. Strategien vår – sikker drift, høy verdiskaping og lave karbonutslipp – betyr i praksis at vi som et bredt energiselskap skal levere langsiktig verdiskaping i overgangen til framtidens lavkarbonsamfunn.


Finn vår bærekraftsrapportering og data via lenken under:

Integrert årsrapport

For rapporteringsåret 2022 la vi fram en integrert årsrapport som forener finansiell rapportering og bærekraftsrapporting i ett. Sammenslåingen er en erkjennelse av samfunnets forventningene til oss og den økende betydningen bærekraft har for våre resultater.

Integrert årsrapport for 2022 (På engelsk)
Strategi

Verden trenger produsenter som kan levere energi med lavere utslipp.

Forvent store ting fra Equinor i tiden fremover. Vi er et bredt energiselskap som satser sterkt på bærekraft. Vi har forpliktet oss til å støtte Paris-avtalen og FNs bærekraftsmål, samt redusere utslippene fra vår egen olje- og gassvirksomhet. Dessuten er vi ambisiøse i våre investeringer i fornybar energi.

Nå har vi annonsert en ambisjon om å bli et klimanøytralt energiselskap innen 2050. Det gjelder både egne utslipp fra produksjon og forbruk av energi.

Illustration of Sustainable Development Goals (SDGs)
Vårt bidrag til FNs bærekraftsmål

Vi mener næringslivet har en viktig rolle.

Equinor støtter FNs bærekraftsmål, og mener at næringslivet har en viktig rolle når det gjelder å nå disse.

Vi vet at våre forretningsaktiviteter kan ha både positiv og negativ innvirkning på bærekraftsmålene. Vi streber etter å være åpne om hvordan vi påvirker verden rundt oss, og vi jobber for å bidra til at vi sammen kan å nå målene. Vi vet at vi spiller en rolle på tvers av flere mål, men vi tror våre tiltak vil ha størst effekt på de seks målene som er framhevet her.

Felles verdier

Vi leverer ikke bare energi til millioner av mennesker.
Vi ønsker å bidra i samfunnet de lever i.

Vi leverer energi til millioner av mennesker. Gjennom kjernevirksomheten og verdikjeden vår skaper vi betydelige økonomiske verdier og muligheter for lokalsamfunn gjennom skatter, jobber, kompetanse, utdanning, innovasjon og sosiale tiltak. Vi jobber for at medarbeiderne våre skal utvikle seg og være med å fremme mangfold og inkludering på tvers av lokasjonene våre.

Finn ut hvordan vi skaper verdier for våre ansatte, mennesker over hele verden og samfunnet generelt:

Leverandører

Vi kjøper varer og tjenester. Vi skaper jobber og aktiviteter utenfor vår virksomhet. Vi sikrer lokal støtte uten at det går på bekostning av kvalitet, sikkerhet, kostnadseffektivitet og andre krav.

Les mer på sidene våre for leverandører

Karriere

Vi har mange spennende karrieremuligheter i Equinor hvor man er med på å takle noen av verdens største utfordringer, og vi trenger folk med en sterk drivkraft for å være med oss på denne reisen.

Les mer på karrieresidene våre
Integritet

Vi mener at ansvarlig og etisk atferd er en forutsetning for bærekraftig virksomhet.

Vi ser etter forretningspartnere med lignende verdier og etiske standarder som våre, og vi samarbeider med våre leverandører for å sikre integritet i hele verdikjeden.