Skip to content
  1. Hjem
  2. Energi
  3. Smeaheia

Smeaheia – muliggjør storskala CO2-lagring for europeisk industri

Smeaheia kan bli et paradigmeskifte innen CO2-transport og -lagring i Nordvest-Europa. Prosjektet vil knytte europeiske kunder til et enormt CO2-reservoar i Nordsjøen via CO2 Highway Europe-rørledningen.

Klikk her for å sende epost til Smeaheia-prosjektet

30 — 50 millioner tonn

Equinors CO2-transport og lagringskapasitet innen 2035

2 transportkonsepter

blir evaluert, inkludert skip og rørledninger

~20 Mtpa

(metriske tonn per år) injeksjonskapasitet

Smeaheia map

Viktig for at Europa skal nå sine klimamål

Vår ambisjon med Smeaheia er å utvikle transport- og lagringsløsninger for inntil 20 millioner tonn CO2 per år, noe som vil innebære en stor økning i kommersiell CCS-kapasitet på verdensbasis.

Å utvikle CO2-transport og -lagring raskt og i stor skala er avgjørende for at Europa skal nå sine klimamål.

Smeaheia er et CO2-transport- og lagringsprosjekt som knytter store CO2-transportløsninger i Nordvest-Europa til det enorme reservoaret under havbunnen i Nordsjøen.

Hva er CCS og hvorfor trenger vi det?

Fakta om Smeaheia

Lisensen er 100 prosent operert av Equinor og dekker et stort område øst for Troll-feltet utenfor vestkysten av Norge.
Havbunnen utenfor kysten av Norge er godt egnet til å lagre CO2, og har potensialet til å lagre CO2 tilsvarende 1000 år med norske utslipp under Nordsjøen.
Vår ambisjon er å utvikle verdikjeder for CO2-transport og -lagring med en årlig kapasitet på 30–50 millioner tonn CO2 (Equinor-andel) innen 2035.

>25 år

Equinors erfaring med CCS-operasjoner

1000 år

Norsk sokkel har lagringskapasitet tilsvarende 1000 år med med norske utslipp av CO2

100% operert

av Equinor

En ledende provins for CO2-lagring i Europa

Smeaheia-prosjektet er en viktig byggestein for å utvikle norsk sokkel til en ledende provins for CO2-lagring i Europa.

Reservoarene kan lagre CO2 fra store utslippskilder i Europa, samt potensielle lavkarbonløsningsprosjekter i Norge, som Clean Hydrogen to Europe (CHE).

Prosjektet tar sikte på å utvikle en injeksjonskapasitet på minimum 5 Mtpa i oppstartsfasen, og vil være i drift i 2028.

Transportkonseptene som vurderes er en rørledning fra Nordvest-Europa til Smeaheia, og en skipstransportløsning med en landbasert mottaksterminal på vestkysten av Norge — med en egen CO2-rørledning til brønnene på Smeaheia.

Lagrings- og rørløsningene som vurderes

To hovedtransportkonsepter, inkludert CO2-skipstransport og rørledninger, modnes parallelt, begge knyttet til Smeaheia lagringsutvikling.

Dette er de to konseptene:

1) Norwegian Hub: en CO2-skipstransportløsning med en landbasert mottaksterminal på vestkysten av Norge med en CO2-rørledning koblet til brønner på Smeaheia.

2) CO2 Highway Europe: en CO2-rørledning fra Nordvest-Europa koblet til brønner på Smeaheia og ytterligere lagringsmuligheter på sikt.

Den europeiske CO2-rørledningen kan redusere transportkostnadene med mer enn 50 % sammenlignet med skipsbaserte løsninger. Andre fordeler inkluderer høyere driftssikkerhet og reduserte livssyklusutslipp.

CO2 Highway Europe — storskala transport og lagring

Equinors ambisjon: 30–50 millioner tonn årlig kapasitet for CO2-transport og lagring innen 2035. CO2-rørledningen fra Nordvest-Europa – koblet til brønner på Smeaheia og ytterligere lagringsmuligheter etter hvert som de modnes – planlegges satt i produksjon innen 2030.

Bygger på Northern Lights-prosjektet og over 25 års erfaring med CO2-lagring i Nordsjøen.

Timeline
Foto: Einar Aslaksen

Flere tiår med CCS-erfaring

Equinor har utviklet banebrytende CCS-løsninger siden 1996, inkludert Sleipner, Snøhvit, Technology Center Mongstad, Northern Lights, Northern Endurance Partnership og nå Smeaheia.

Vi er pionerene innen industriell CCS med over 25 års operativ erfaring på tvers av flere prosjekter i Nordsjøregionen. Med utgangspunkt i våre erfaringer fra Sleipner og Snøhvit CCS, utvikler vi flere internasjonale samarbeidsprosjekter som Northern Lights og CO₂ Highway Europe i Norge og Northern Endurance Partnership offshore Storbritannia.

Equinor har ambisjoner om å utvikle ytterligere lagringslisenser i Nordsjøen de neste årene med mål om å bygge en felles, rørledningsbasert infrastruktur som kan bidra til betydelige kostnadsreduksjoner for CCS-verdikjedene.

Trygg fangst og lagring av CO2 er en forutsetning for å utvikle blått hydrogen og ammoniakk fra naturgass. Med CCS kan blått hydrogen og ammoniakk mer eller mindre eliminere utslipp fra bruk av naturgass, og dermed sikre tilgang til store mengder lavkarbon og pålitelig energi. Ved bruk av CCS kan også utslippene reduseres betydelig fra gasskraftverk.

Seismikkfartøyet Ramform Vanguard
Seismikkfartøyet Ramform Vanguard. Foto: Ole Jørgen Bratland

Smeaheia-reservoaret er godt undersøkt

Smeaheia inneholder flere reservoarnivåer som kan brukes til CO2-injeksjon og lagring.

Reservoarene som nå er mål for CO2-injeksjon er i Jurassic Viking- og Dunlin-gruppene. Vi planlegger å innhente mer data fra disse reservoarene gjennom boring av to avgrensningsbrønner i 2024.

Noe av det første vi gjorde umiddelbart etter å ha blitt tildelt Smeaheia-lisensen var å anskaffe et nytt 3D seismisk datasett. Dataene blir nå analysert og vil gi viktig input til undergrunnsstudier og modellering.

Industrielt samarbeid baner vei

Strategiske partnerskap utvikles med europeiske aktører for å sikre at CO2-infrastruktur og eksportterminaler utvikles langs en felles tidslinje, inkludert Fluxys i Belgia og Wintershall DEA i Tyskland.

Grete Tveit, Equinors konserndirektør for Low Carbon Solutions, og Pascal De Buck, administrerende direktør i Fluxys.

Bredt europeisk CCS-samarbeid gjennom Projects of Common Interest (PCI)

Samarbeid mellom bransjer, myndigheter og organisasjoner er avgjørende for å lykkes, og EU2NSEA-prosjektet er svært viktig for å bane vei for europeisk CCS-utplassering i stor skala.

EU2NSEA-prosjektet har som mål å utvikle et skalerbart rørledningsbasert system som muliggjør transport og lagring av CO2 fra Nordvest-Europa til Nordsjøen.

Slik forener EUs PCI hele CCS-verdikjeden fra nordeuropeiske utslipp til transport og lagringsnettverk i Europa.

Prosjektet omfatter 16 utslippskilder i 10 land, 31 fangstpunkter og lagring av rundt 34 millioner tonn CO2 per år i to reservoarer i Nordsjøen.


EU2NSEA-prosjektet av felles interesse inkluderer:

  • Transportrørledningsløsninger
  • Kobling av industrielle CO2-utslippspunkter i 8 EU-medlemsland med reservoarer i Nordsjøen
  • Fem CO2-mottakshuber og to CO2-omlastningshuber i første omgang
  • Flere dedikerte rørledninger som krysser Nordsjøbassenget
  • Adkomst til reservoarer Smeaheia og Luna