Vår tilnærming til bærekraft

Bærekraft er selve kjernen i alt vi gjør. Strategien vår – sikker drift, høy verdiskaping og lave karbonutslipp – betyr i praksis at vi som et bredt energiselskap skal levere langsiktig verdiskaping i overgangen til framtidens lavkarbonsamfunn.

Finn vår bærekraftsrapportering og data via lenken under:

Bærekraftsrapporten 2020

Samfunnet må bevege seg mot en klimanøytral framtid, og vi har som ambisjon å være en dedikert partner på den reisen. Bærekraftsrapporten vår gir en oversikt over hvordan vi jobber og presterer på de viktigste områdene innen bærekraft. 

Strategi

Verden trenger produsenter som kan levere energi med lavere utslipp.

Forvent store ting fra Equinor i tiden fremover. Vi er et bredt energiselskap som satser sterkt på bærekraft. Vi har forpliktet oss til å støtte Paris-avtalen og FNs bærekraftsmål, samt redusere utslippene fra vår egen olje- og gassvirksomhet. Dessuten er vi ambisiøse i våre investeringer i fornybar energi.

Nå har vi annonsert en ambisjon om å bli et klimanøytralt energiselskap innen 2050. Det gjelder både egne utslipp fra produksjon og forbruk av energi.

Vårt bidrag til FNs bærekraftsmål

Vi mener næringslivet har en viktig rolle.

Equinor støtter FNs bærekraftsmål, og mener at næringslivet har en viktig rolle når det gjelder å nå disse.

Vi vet at våre forretningsaktiviteter kan ha både positiv og negativ innvirkning på bærekraftsmålene. Vi streber etter å være åpne om hvordan vi påvirker verden rundt oss, og vi jobber for å bidra til at vi sammen kan å nå målene. Vi vet at vi spiller en rolle på tvers av flere mål, men vi tror våre tiltak vil ha størst effekt på de seks målene som er framhevet her.

Felles verdier

Vi leverer ikke bare energi til millioner av mennesker. Vi ønsker å bidra i samfunnet de lever i.

Vi leverer energi til millioner av mennesker. Gjennom kjernevirksomheten og verdikjeden vår skaper vi betydelige økonomiske verdier og muligheter for lokalsamfunn gjennom skatter, jobber, kompetanse, utdanning, innovasjon og sosiale tiltak. Vi jobber for at medarbeiderne våre skal utvikle seg og være med å fremme mangfold og inkludering på tvers av lokasjonene våre.

Finn ut hvordan vi skaper verdier for våre ansatte, mennesker over hele verden og samfunnet generelt:

Integritet

Vi mener at ansvarlig og etisk atferd er en forutsetning for bærekraftig virksomhet.

Vi ser etter forretningspartnere med lignende verdier og etiske standarder som våre, og vi samarbeider med våre leverandører for å sikre integritet i hele verdikjeden.