Equinor i Norge

0 i Norge (egenproduksjon), 2020
0 Ansatte i Norge (2020)
0 Equinor-opererte felt og plattformer i Norge (2020)

Vi vil transformere norsk sokkel for å levere bærekraftig verdi i flere tiår

Equinor er i rute med å opprettholde lønnsom produksjon fra norsk sokkel på dagens nivå fram mot 2030. Etter 2030 går norsk sokkel over i en mer moden fase. Derfor er det nødvendig med tiltak som møter framtidens utfordringer med avtakende produksjon fra de store feltene, aldrende installasjoner og behovet for reduserte CO2-utslipp.

Norsk sokkel har fortsatt stort potensiale, men å sikre verdiskaping og tusenvis av arbeidsplasser i tiår framover blir ingen enkel oppgave. Vi snakker om større endringer enn noen gang før. Det er nødvendig for å bli et bredt energiselskap.

Norsk sokkel er og vil fortsette å være en bærebjelke i Equinors strategi.  

Arbeidet med å sikre langsiktig aktivitet på norsk sokkel må starte nå. Etter 2022 er det per i dag få store prosjekter igjen. Valgene vi, myndigheter og industrien gjør i dag, er avgjørende. Det dreier seg om stabile rammebetingelser, investeringer og samarbeid om innovasjon og nye løsninger. Vi har kompetanse, plattformer, rørledninger, baser og landanlegg, en konkurransedyktig leverandørindustri og en teknologiutvikling som går svært fort. Det gir oss et godt utgangspunkt når vi legger nye planer for å holde produksjon og lønnsomhet så høy som mulig og utvikle nye, fornybare verdikjeder på norsk sokkel.

Dette er et vår nye ambisjon for norsk sokkel: Vi skal transformere norsk sokkel for å levere bærekraftig verdi i flere tiår. 

Det er fortsatt mye olje og gass igjen på norsk sokkel. Noen av disse ressursene ligger nær eksisterende infrastruktur, mens andre er vanskelig å finne eller befinner seg i mindre forekomster som vil kreve videreutvikling av teknologi for å bli lønnsomme.

Aktiv leting på norsk sokkel er avgjørende for å lykkes i å fornye norsk sokkel. Her gjør Equinor to nye og viktige grep: Vi har utviklet en strategi som går ut på at vi vil lete mer etter gass. Vi har også besluttet at vi i noen brønner hvert år vil teste helt nye ideer. Disse brønnene vil ha lavere funnsannsynlighet enn det som er vanlig, men vi mener det i denne fasen er nødvendig å satse på slike letebrønner for å teste ut norsk sokkels fulle potensiale.

Her finner du oss

Vårt hovedkontor ligger i Stavanger og konsernaktivitetene foregår både i Oslo og Stavanger. Vi har også flere kontorer rundt om i Norge. Slik finner du frem når du skal besøke oss.

statoil office fornebu

Slik finner du oss i  Oslo

Slik finner du oss i Bergen

Denne filmen kan du se før du skal besøke et kontor eller anlegg i Norge.

Vår geografiske tilstedeværelse i Norge

Våre landanlegg i Norge

Våre produkter markedsføres og selges på det globale markedet, og produksjonen vår har gjort Norge til en av verdens ledende olje- og gasseksportører. Våre anlegg på land omfatter virksomheter innen råoljemottak, gassbehandling, raffinering og metanolproduksjon. Vi har dessuten det tekniske driftsansvaret for verdens mest omfattende rørsystem på havbunnen.

Equinor drifter ilandførings- og prosesseringsanlegg for gass som gir betydelige arbeidsplasser:

  • På Melkøya i Hammerfest framstilles LNG fra Snøhvit-feltet.
  • På Tjeldbergodden i Aure kommune brukes gass fra Heidrun-feltet som råstoff på Europas største metanolfabrikk.
  • Olje fra norsk sokkel er viktigste råstoff for raffineriet og oljeterminalen på Mongstad i Lindås, som får levert olje fra bøyelastere og gjennom rør.
  • Sture-terminalen i Øygarden skaper merverdi for olje som transporteres til terminalen i oljerør fra Grane og Oseberg. Mottak av olje fra Edvard Grieg til Stureterminalen begynte i november 2015.
  • Kårstø gassprosesseringsanlegg i Tysvær er Europas største og verdens tredje største i sitt slag, og er koplet til rundt 30 felt på norsk sokkel. Anlegget foredler rikgass til rene væskeprodukter som selges på verdensmarkedet, mens tørrgassen fraktes i rør til kontinentet.
  • Kollsnes gassprosesseringsanlegg i Øygarden er et knutepunkt for eksport av norsk gass, og rundt 40 prosent av all norsk gass går gjennom anlegget.
  • På Kårstø og Kollsnes er Equinor teknisk tjenesteyter (TSP) for Gassco, som er operatør for eieren Gassled. 
  • Gassled er et transportsystem som består av flere plattformer og over 8000 kilometer med rørledninger.

I tillegg har vi syv forsyningsbaser langs kysten som gir viktige ringvirkninger i lokalsamfunnet der de ligger.

Vi markedsfører og selger vår egen gass i tillegg til statens SDØE-volumer, til sammen cirka 70% av all gass fra norsk sokkel. Det gjør oss til den nest største eksportøren av gass til Europa, hvor vi har en markedsandel på om lag 15 prosent.