Bærekraft i Equinor

Verden trenger produsenter som kan levere energi med lavere utslipp.

Equinor støtter Paris-avtalen og et nullutslippsmål for samfunnet. Vi har allerede redusert CO₂-utslippene i olje- og gassproduksjonen ned til de laveste i bransjen, og vi vil fortsette å gjøre mer. Vi utvikler oss til et bredt energiselskap basert på et sterkt engasjement for bærekraft. Strategien vår — sikker drift, høy verdiskaping og lave karbonutslipp — er integrert i alt vi gjør.

Bærekraftsrapporten 2020

Samfunnet må bevege seg mot en klimanøytral framtid, og vi har som ambisjon å være en dedikert partner på den reisen. Bærekraftsrapporten vår gir en oversikt over hvordan vi jobber og presterer på de viktigste områdene innen bærekraft. 

Klima

Forskerne sier at omstillingen går for sakte.
Vi er helt enige.

I Equinor er vi enige i at overgangen til et mer bærekraftig energisystem går for sakte. En temperaturstigning på godt under togradersmålet gir ikke rom for flere forsinkelser i arbeidet som gjøres av politikere, næringsliv og forbrukere for å redusere utslippene. Vi erkjenner at energikildene verden bruker i dag i stor grad må legges om dersom vi skal lykkes med avkarbonisering – og vi jobber for å fremskynde denne prosessen.

Helse, sikkerhet og sikring

Én skade er én for mye, vi sikter mot null.

Vi jobber hver eneste dag for å gjøre Equinor til et trygt og godt sted å jobbe, både for våre ansatte og for partnerne og leverandørene våre. Vi har et mål om null skader på mennesker, miljøet og ressursene våre.

Menneskerettigheter

Menneskene er det viktigste vi har i Equinor, og vi ville vært sjanseløse om vi ikke beskyttet deres rettigheter.

Vi setter mennesker først, og vår forpliktelse til menneskerettigheter og inkludering er helt grunnleggende for oss.

Miljø

Det er én ting som er like viktig som resultatene våre: Hvordan vi oppnår dem.

I Equinor jobber vi en rekke steder rundt om i verden, både til lands og til havs. Det følger et stort ansvar med dette, og vi er opptatt av at den negative innvirkningen på samfunn og miljø blir så liten som mulig. Trygg og ansvarlig drift er avgjørende for å opprettholde tilliten til våre operasjoner og legge til rette for langsiktig verdiskaping.

Rapportering

Noen bestrider fortsatt at klimaendringene er menneskeskapte
Vi velger heller å handle. Her er resultatene våre.

Vi er en av verdens mest karboneffektive produsenter av olje og gass, og vi investerer tungt i fornybar energi. Her rapporterer vi åpent om våre prioriteringer og resultater innen bærekraft.

Konsekvensutredning

Vi vurderer risiko og håndterer disse gjennom dialog, forskning og nasjonale og internasjonale standarder.

Vi vurderer alltid risiko i hvert prosjekt vi går inn i, og streber etter å ha en åpen dialog med interessenter og berørte lokalsamfunn.

Energiperspektiver

Hva om vi kunne forutsi fremtiden?

Det kan vi ikke, men hvert år forutsier våre analytikere tre mulige scenarier for hvordan verdensøkonomien, internasjonale energimarkeder og energirelaterte klimagassutslipp utvikler seg. Det gir oss en mulighet til å undersøke og diskutere hva vi har i vente.

Top image: Alexandr Bormotin. unsplash.com