Vi akter å bli en global aktør innen vindkraft til havs. Slik skal vi klare det.

Den neste og avgjørende fasen i den globale overgangen til lavkarbonsamfunnet skjer nå, og havvind kommer til å spille en nøkkelrolle. For at det grønne skiftet skal lykkes er det viktig med stor skala, industriell og økonomisk styrke, og produksjonskapasitet på globalt nivå.

Det er her vi har noe å bidra med. Vi har snart femti år med kompetanse innen utbygging og operasjoner til havs, vi har fokus på sikker og effektiv drift, vi har inngående kunnskaper om energimarkedene, dyktig personell og kompetent leverandørindustri i ryggen. Derfor er Equinor unik posisjonert til å ta en ledende rolle i en energibransje i rivende utvikling.

Equinor er godt på vei til å levere en lønnsom vekst innen fornybar og å bli et ledende selskap innen det grønne skiftet. Vi vil fortsette å bygge opp en solid virksomhet ved å jobbe for å øke avkastningen innenfor havvind gjennom regionale synergieffekter, prosjektfinansiering og strategiske nedsalg. Vi vil å bruke vår evne som en tidlig etablerer i utvalgte, mindre modne markeder for å drive frem storskala prosjekter til lave kostnader.

Vi har som mål å installere 12-16 gigawatt med fornybar kapasitet innen 2030. To tredjedeler av dette innen havvind.

Verdens første flytende vindpark

Hywind Scotland er verdens første flytende vindpark som forsyner rundt ~20.000 britiske hjem

Kraft tilsvarende ~1,000,000 hjem

Vi forsyner Europa med fornybar energi fra havvindparker i Storbritannia og Tyskland tilsvarende forbruket til mer enn en million husstander

New York: vårt første vindprosjekt utenfor Europa

Empire Wind er Equinors første vindprosjekt utenfor Europa, offshore New York, med potentsialet til å produsere inntil 2000 MW med strøm.

Hva er det framtidige potensialet for havvind?

  • Den første publikasjonen om utsiktene for havvind fra Det internasjonale energibyrået (IEA), Outlook 2019, indikerer en industriell mulighet tilsvarende 1 billion US-dollar innen 2040, og muligheten til å bli en av de fremste teknologiene for kraftproduksjon over hele verden.
  • Havvind har allerede et sterkt fotfeste i Europa med en installert kapasitet på nærmere 18,5 GW, og globalt kan kapasiteten potensielt komme opp i mer enn 100 GW innen 2030. Av dette er det beregnet at flytende havvind vil utgjøre ti prosent av markedet, som potensielt kan forsyne 12 millioner husstander med kraft i 2030.
  • Gjennom større vindturbiner, bedre design og effektiv drift, kan kostnadene reduseres samtidig som effektiviteten øker. Vi tror havvind over tid vil bli stadig mer lønnsomt uten støtteordninger.
  • Vi tror flytende havvind er den neste bølgen innenfor fornybar energi, og er spent på å se hvilke muligheter denne nye teknologien kan skape.

Hva er Equinors fremste styrker?

  • Sikkerhet er vår første prioritet
  • Erfaring med store komplekse prosjekter og leverandørrelasjoner
  • Økonomisk styrke og risikostyring
  • Erfaring med å spille på lag med lokale ressurser
  • Marine drift og vedlikehold
  • Teknologi og innovasjon

Flytende havvind er framtiden.

Det å flytte vindkraft ut på dypere havområder åpner en verden av nye markeder og muligheter. Flytende turbiner kan plasseres nesten hvor som helst der vannet er mer enn 60 meter dypt, og der hvor vindressursene er optimale.

Nær 80% av verdens potensial innen havvind er i vann dypere enn 60 meter. Her er vinden sterkere og mer konsistent, og det anslås derfor at det flytende havvindmarkedet kommer til å vokse betydelig i løpet av det neste tiåret.

Vår offshore-erfaring fra Nordsjøen og andre steder i verden gir oss en unik posisjon til å lede an og videreutvikle flytende havvind. Vi har en agnostisk tilnærming til valg av teknologi, hvilket betyr at vi vil anvende de understell og løsninger for våre flytende havvindanlegg som passer best til de lokale forholdene.

Vår internasjonale portefølje med vindkraft

Equinor utvikler klynger med vindkraft til havs utenfor Storbritannia, det nordøstlige USA og Østersjøen. Offshore vind kommer til å bli en viktig del av det grønne skiftet, og vi vil utnytte vår erfaring med operasjoner til havs for å videreutvikle bransjen.

Vår erfaring med å operere under krevende forhold i Nordsjøen har gitt oss innsikt og kunnskap som kan overføres direkte til havvindprosjekter.

Vår ambisjon er derfor å bli en ledende aktør innenfor vindkraft til havs. Her er en oversikt over vår nåværende vindportefølje.

Offshore vindkraft i Storbritannia

Equinor har lang erfaring med vindkraft i Storbritannia, etter å ha bygget ut og satt i drift Sheringham Shoal, Dudgeon og Hywind Scotland vindparker. Nå samarbeider vi med SSE Renewables for å levere Dogger Bank—verdens største offshore vindpark og en viktig milepæl i å levere på Storbritannias dekarboniseringsmål.

Offshore vindkraft i USA

Equinor er aktiv i utviklingen av havvindprosjekter på både øst- og vestkysten av USA og raskt i ferd med å bli en ledende aktør i landets voksende vindkraftindustri til havs.

I januar 2021 ble Equinor valgt til å forsyne delstaten New York med havvindkraft i en av de største tildelingene for fornybar energi i USA noensinne. Tildelingen innebærer at Equinor sammen med vår partner, BP, skal levere en samlet kapasitet på 3,3 gigawatt (GW) til delstaten.

Offshore vindkraft i Polen

For Polen er vår ambisjon å være en foretrukket partner som bidrar til den polske energiovergangen og det norsk-polske energisamarbeidet.

Equinor har interesser i samtlige tre Baltyk offshore vindkraftprosjekter (MFW Baltyk III, MFW Baltyk II og MFW Baltyk I). Ved å delta i alle tre prosjektene, kan vi bygge skala og verdi i det vi anser som en viktig energiregion.

Havvind i den norske Nordsjøen

Havvind vil være en viktig del i fremtidens energimiks og en av løsningene for å møte det økende behovet for fornybar energi, samt bidra til energiomstillingen i Norge og Europa med ny industri og nye jobber.

Nordsjøen har noen av verdens beste vindressurser og utbygging av havvind i stor skala har potensial til å skape nye industrielle muligheter for Norge som energinasjon. Vår lange offshoreerfaring i krevende områder har gitt oss en unik innsikt og kunnskap som er direkte overførbar til å utvikle vindprosjekter i den norske Nordsjøen.

Hywind Tampen

Vi utvikler verdens første flytende havvindpark som leverer fornybar kraft til olje- og gassinstallasjoner til havs i Nordsjøen. Olje- og gassplattformene Snorre og Gullfaks vil være de første plattformer som blir drevet av en flytende havvindpark.

Vi utvikler verdens første flytende havvindpark som leverer fornybar kraft til olje- og gassplattformer til havs

For mer informasjon om Hywind Tampen, se lenkene under:

Utsira Nord

En flytende havvind park på Utsira Nord kan bli det neste stor skala flytende havvind prosjektet som trengs for å ytterligere modne denne spennende og beviste teknologien videre.

Sammen med Vårgrønn har vi den industrielle erfaringen og kapasiteten som skal til for å utvikle en full skala flytende havvind park på Utsira Nord.

Equinor er verdens ledende utvikler innen flytende havvind med turbiner allerede etablert og i drift. Hywind Scotland beviste teknologien og Hywind Tampen viser vår evne til å bygge i større skala.

Å utvikle en flytende havvind park på Utsira Nord vil være det neste industrielle prosjektet med stor skala som trengs for å fortsette å utvikle en konkurransedyktig norsk leverandørindustri innen havvind. Norsk leverandørindustri har startet omstillingen og vi tror at et sterkt hjemmemarked vil gi muligheter som styrker den globale konkurransedyktigheten.

Sørlige Nordsjø II

En stor-skala havvind park på Sørlige Nordsjø II som leverer fornybar energi til Europa vil bidra til å ytterligere utvikle Nordsjøen som ett offshore energiknutepunkt og skape nye industrielle muligheter for Norge som en energinasjon.

Equinor, RWE og Hydro deler samme mål om å bidra til energiomstillingen. Sammen har vi med oss ett bredt og utfyllende sett med erfaring og kapasiteter innen alle deler av verdikjeden til havvind, fra utvikling, produksjon og vei til markedet.

Internasjonale vindparkprosjekter

I tillegg til vår offshore vind tilstedeværelse i Storbritannia, USA og Polen, er vi til stede i følgende markeder:

Tyskland
Vi er en partner (25%) i Arkona offshore vindpark i Tyskland, en 385 MW vindpark som ligger i Østersjøen omtrent 22 mil fra den tyske kysten. Med sine 60 turbiner leverer vindparken energi nok til å forsyne tilsvarende ~400.000 husstander årlig. Vindparken startet produksjonen i 2019.

Japan
Japan har sterke ambisjoner om å vokse innen fornybar energi. Equinor har derfor etablert et landskontor her for å utforske fornybare og lavkarbon forretningsmuligheter og bygge vår posisjon innen den japanske havvindindustrien.

Sør-Korea
Donghae vindparkprosjekt
Sammen med våre partnere Korean National Oil Company og East West Power har vi ambisjoner om å utvikle en flytende havvindpark på 200 MW i Sør-Korea.

Firefly vindparkprosjekt
Equinor har startet vindmålinger som del av arbeidet med å se på muligheter for å utvikle og bygge en flytende havvindpark med potensial på 800 MW utenfor kysten av Ulsan i Sør-Korea.

Frankrike
Equinor, RES og Green Giraffe har gått sammen og etablert Océole, et partnerskap for utvikling av flytende havvind i Frankrike.

Etableringen av partnerskapet er i tråd med de tre selskapenes ambisjon om å utvikle flytende havvindprosjekter med høy ytelse for å støtte opp under Frankrikes mål om å utvikle opp mot 6,8 GW havvind innen 2028 på veien mot å bli klimanøytral innen 2050.