"Gå til hovedinnhold"

Vi akter å bli en global aktør innen vindkraft til havs. Slik skal vi klare det.

Den neste og avgjørende fasen i den globale overgangen til lavkarbonsamfunnet skjer nå, og havvind kommer til å spille en nøkkelrolle. For at det grønne skiftet skal lykkes er det viktig med stor skala, industriell og økonomisk styrke, og produksjonskapasitet på globalt nivå.

Det er her vi har noe å bidra med. Vi har snart femti år med kompetanse innen utbygging og operasjoner til havs, vi har fokus på sikker og effektiv drift, vi har inngående kunnskaper om energimarkedene, dyktig personell og kompetent leverandørindustri i ryggen. Derfor er Equinor unik posisjonert til å ta en ledende rolle i en energibransje i rivende utvikling.

I 2026 forventer Equinor en produksjonskapasitet fra fornybare prosjekter på 4 til 6 GW, Equinor-andel, hovedsakelig basert på den nåværende prosjektporteføljen. Dette er rundt ti ganger høyere enn dagens kapasitet, noe som innebærer en årlig gjennomsnittlig vekstrate på mer enn 30%. Mot 2035 regner Equinor med å øke installert fornybar kapasitet ytterligere til 12 til 16 GW, avhengig av tilgjengeligheten av attraktive prosjektmuligheter.

equinor-icon-wind-turbine-red_offshore_floating.svg

Verdens første flytende vindpark

Hywind Scotland er verdens første flytende vindpark som forsyner rundt ~20.000 britiske hjem

equinor-icon-house-energy-red.svg

Kraft tilsvarende ~1,000,000 hjem

Vi forsyner Europa med fornybar energi fra havvindparker i Storbritannia og Tyskland tilsvarende forbruket til mer enn en million husstander

equinor-icon-wind-farm-red.svg

New York: vårt første vindprosjekt utenfor Europa

Empire Wind er Equinors første vindprosjekt utenfor Europa, offshore New York, med potentsialet til å produsere inntil 2000 MW med strøm.

Hva er Equinors fremste styrker?

  • Sikkerhet er vår første prioritet
  • Erfaring med store komplekse prosjekter og leverandørrelasjoner
  • Økonomisk styrke og risikostyring
  • Erfaring med å spille på lag med lokale ressurser
  • Marine drift og vedlikehold
  • Teknologi og innovasjon

Equinor og fornybart

Vindkraft er bare en del av Equinors omstilling til et bredt energiselskap. Les mer om initiativene innen solkraft, hydrogen, CCS, elektrifisering og lavkarbonteknologier.

equinor-hywind-scotland-3-1.jpg

Flytende havvind er framtiden.

Det å flytte vindkraft ut på dypere havområder åpner en verden av nye markeder og muligheter. Flytende turbiner kan plasseres nesten hvor som helst der vannet er mer enn 60 meter dypt, og der hvor vindressursene er optimale.

 

Nær 80% av verdens potensiale innen havvind er i vann dypere enn 60 meter. Her er vinden sterkere og mer konsistent, og det anslås derfor at det flytende havvindmarkedet kommer til å vokse betydelig i løpet av det neste tiåret.

Vi er verdens ledende utvikler av flytende offshore vind, med gjennomprøvde flytende vindturbinløsninger som allerede er i drift, og flere spennende prosjekter på tegnebrettet.

Vår internasjonale portefølje med vindkraft

Equinor utvikler klynger med vindkraft til havs utenfor Storbritannia, det nordøstlige USA og Østersjøen. Offshore vind kommer til å bli en viktig del av det grønne skiftet, og vi vil utnytte vår erfaring med operasjoner til havs for å videreutvikle bransjen.

Vår erfaring med å operere under krevende forhold i Nordsjøen har gitt oss innsikt og kunnskap som kan overføres direkte til havvindprosjekter.

Vår ambisjon er derfor å bli en ledende aktør innenfor vindkraft til havs. Her er en oversikt over vår nåværende vindportefølje.

Offshore vindkraft i Storbritannia

Equinor har lang erfaring med vindkraft i Storbritannia, etter å ha bygget ut og satt i drift Sheringham Shoal, Dudgeon og Hywind Scotland vindparker. Nå samarbeider vi med SSE Renewables for å levere Dogger Bank—verdens største offshore vindpark og en viktig milepæl i å levere på Storbritannias dekarboniseringsmål.

Building a broad North Sea energy hub

To become a global offshore wind major we have a value-driven strategy, underpinned by creating scale in regional clusters. Here we present our renewable vision for the North Sea.

Offshore vindkraft i USA

equinor-sheringham-wind-turbines-ship-16-9.jpg

Equinor er aktiv i utviklingen av havvindprosjekter på både øst- og vestkysten av USA og raskt i ferd med å bli en ledende aktør i landets voksende vindkraftindustri til havs.

I 2018 la vi inn vinnerbudet for et lisensområde i Massachusetts, og i 2019 ble vi tildelt det første storskala havvindprosjektet utenfor kysten av delstaten New York.

Empire Wind
Vi er glade for å samarbeide med New York om å forsyne forbrukerne med rimelig lavkarbon-energi og for å etablere New York som et ledende område innen havvindindustrien.

Empire Wind er Equinors første vindprosjekt utenfor Europa, offshore New York. Dette høyprofilerte Equinor-prosjektet vil forsyne en av de største regionene i nasjonen med kraft.

Prosjektet vil være en viktig bidragsyter til å oppfylle statens ambisiøse energi- og klimamål. Når den kommer i drift, vil Empire Wind kunne forsyne New York med kraft tilsvarende forbruket til 500.000 husstander. Det forventes at prosjekter av denne størrelsesordenen vil kreve investeringer på rundt 3 milliarder dollar.

Beacon Wind
I desember 2018 ble Equinor tildelt lisens OCS-A 0520 for en 128.000-acres stor havvindlisens offshore Massachusetts, vår andre vindlisens til havs i USA.

Overtagelsen supplerer vår eksisterende posisjon på østkysten av USA og gir oss et fotfeste for virksomhet i markedet i Massachusetts og det utvidede New England, en region som er kjent for sin sterke satsing på havvind.

  • Et lisensområde på 128,000 acres for vindkraft til havs
  • Tildelt i den føderale vindkraftauksjonen i desember 2018
  • Velegnet for å utvikle vindkraft til havs for delstatene New England og New York

Offshore vindkraft i Polen

For Polen er vår ambisjon å være en foretrukket partner som bidrar til den polske energiovergangen og det norsk-polske energisamarbeidet.

Equinor har interesser i samtlige tre Baltyk offshore vindkraftprosjekter (MFW Baltyk III, MFW Baltyk II og MFW Baltyk I). Ved å delta i alle tre prosjektene, kan vi bygge skala og verdi i det vi anser som en viktig energiregion.

Offshore vindkraft i Norge

Vi utvikler verdens første flytende havvindpark som leverer fornybar kraft til olje- og gassinstallasjoner til havs i Nordsjøen.

Olje- og gassplattformene Snorre og Gullfaks vil være de første plattformer som blir drevet av en flytende havvindpark. Vindparken vil ligge mellom plattformene omtrent 140 kilometer fra land i 260-300 meter vann.

Dette er et stort gjennombrudd og et viktig skritt mot å redusere utslippene fra norsk sokkel.

Tampen-Hywind-illustration.svg
Vi utvikler verdens første flytende havvindpark som leverer fornybar kraft til olje- og gassplattformer til havs

For mer informasjon om Hywind Tampen, se lenkene under:

Internasjonale vindparkprosjekter

I tillegg til vår offshore vind tilstedeværelse i Storbritannia, USA og Polen, er vi til stede i følgende markeder:

Tyskland
Vi er en partner (25%) i Arkona offshore vindpark i Tyskland, en 385 MW vindpark som ligger i Østersjøen omtrent 22 mil fra den tyske kysten. Med sine 60 turbiner leverer vindparken energi nok til å forsyne tilsvarende ~400.000 husstander årlig. Vindparken startet produksjonen i 2019.

Japan
Japan har sterke ambisjoner om å vokse innen fornybar energi. Equinor har derfor etablert et landskontor her for å utforske fornybare og lavkarbon forretningsmuligheter og bygge vår posisjon innen den japanske havvindindustrien.

Sør-Korea
Donghae vindparkprosjekt
Sammen med våre partnere Korean National Oil Company og East West Power har vi ambisjoner om å utvikle en flytende havvindpark på 200 MW i Sør-Korea.

Firefly vindparkprosjekt
Equinor har startet vindmålinger som del av arbeidet med å se på muligheter for å utvikle og bygge en flytende havvindpark med potensial på 800 MW utenfor kysten av Ulsan i Sør-Korea.