Northern Lights CCS

Karbonfangst og -lagring skal bli en stor del av den norske klimaløsningen. Northern Lights-prosjektet til Equinor, Shell og Total inngår i satsningen som regjeringen kaller «Langskip». I mai 2020 besluttet vi å investere i lagring av CO₂ på norsk sokkel. Her kan du lese mer.

En del av det norske prosjektet for fullskala karbonfangst og -lagring 

Northern Lights-prosjektet er en del av det norske prosjektet for fullskala karbonfangst og -lagring (carbon capture and storage, CCS). Fullskala-prosjektet vil omfatte fangst av CO2 fra en eller to industrielle fangstanlegg. Northern Lights-prosjektet omfatter transport, mottak og permanent lagring av CO2 i et reservoar i den nordlige delen av Nordsjøen. 

Logoene til Equinor, Shell og Total

Historisk investeringsbeslutning mellom Equinor, Shell og Total.   

Equinor, Shell og Total har besluttet å investere i Northern Lights-prosjektet i Norges første utnyttelsestillatelse for lagring av CO₂ på norsk sokkel. Plan for utbygging og drift (PUD) er overlevert Olje- og energidepartementet.  

Fakta og tall

 • Northern Lights-prosjektet er en del av det norske prosjektet for fullskala karbonfangst og -lagring (carbon capture and storage, CCS). Fullskala-prosjektet vil omfatte fangst av CO2 fra en eller to industrielle fangstanlegg. Northern Lights-prosjektet omfatter transport, mottak og permanent lagring av CO2 i et reservoar i den nordlige delen av Nordsjøen.
 • Fase 1 omfatter kapasitet til å transportere, injisere og lagre inntil 1,5 millioner tonn CO2 per år. Når CO2 er fanget på land, vil den bli transportert med skip, injisert og lagret permanent om lag 2.500 meter under havbunnen i Nordsjøen.

Drift 

 • Anleggene skal etter planen komme i drift i 2024.  
 • Mottaksanlegget for CO2 skal ligge på Naturgassparken industriområde i Øygarden kommune i Vestland. 
 • Anlegget skal driftes fra Equinors anlegg på Sture-terminalen i Øygarden og undervannsanleggene skal driftes fra Oseberg A-plattformen.

Lagring og sted

 • Utnyttelsestillatelse EL001 «Aurora» ble tildelt i januar 2019.
 • Lageret ligger 2.500 meter under havbunnen, sør for Troll-feltet.
 • I mars 2020 ble bekreftelsesbrønn Eos boret. Brønnen skal brukes til injeksjon og lagring av CO2.

Northern Lights CCS bakgrunn

Northern Lights-prosjektet er resultat av den norske regjeringens ambisjon om å utvikle en fullskala CCS-verdikjede i Norge innen 2024. Som en del av denne ambisjonen la regjeringen ut mulighetsstudier om fangst-, transport- og lagringsløsninger i 2016. Sammen viste disse studiene muligheten for å realisere et fullskala CCS-prosjekt. Basert på dette utfallet besluttet regjeringen å fortsette utviklingen av de foretrukne konseptene gjennom en studieavtale som dekker konsept- og FEED (front-end engineering and design) studier. 

Gassnova representerer den norske staten og fungerer som det koordinerende organet. Studiene dekker:

 • Fangst av CO2 ved avfall-til-energianlegget Fortum Oslo Varme i Oslo.
 • Fangst av CO2 ved sementfabrikken Norcem (Heidelberg Group) i Brevik.
 • Den kombinerte transport- og lagringsløsningen, styrt av samarbeidsavtalen mellom Equinor, Shell og Total i Nordlysprosjektet.

Dilemmaer: En podkastserie om klima og energi

Hva må til for å løse klimautfordringen?

Klimamålene gir verden kort tid på å kutte utslippene drastisk. I denne episoden får du høre om to av løsningene som vi ikke kan klare oss uten. Med Jannicke Gerner Bjerkås, Per Brevik og professor i økonomi Arild Angelsen.

Dette er klimaløsningen verden er helt avhengig av

Den økende mengden av CO2 i atmosfæren er en stor klimautfordring og fører til at temperaturen stiger. Uten den karbonfangst og -lagring vil det bli svært vanskelig å nå klimamålene. Men hvordan fungerer det?