Fornybar energi og lavkarbonløsninger

Vi er alltid på leting etter morgendagens energi. Samtidig må vi beskytte morgendagens klima. 

I Equinor transformerer vi selskapet vårt for å støtte og akselerere energiovergangen og sikre en konkurransedyktig og bærekraftig forretningsmodell i tråd med Paris-avtalen.

Det betyr å utvide vår fornybare energikapasitet tidoblet innen 2026 og utvikle oss som en global havvindmajor, samtidig som vi styrker vår bransjeledende posisjon innen karboneffektiv produksjon. Vi har som mål å nå karbonneutrale globale virksomheter innen 2030.

Det betyr også å avkarbonisere olje- og gassproduksjonen vår, vokse innen vind og sol og utvikle løsninger med lite karbon som hydrogen og CCS i industriell skala. Her forklarer vi hvordan.

4 til 6 GW

Forventet produksjonskapasitet fra forbybare kilder innen 2026

 

23 millioner tonn

Vi har fanget og lagret 23 millioner tonn CO2

 

25%

av FoU-budsjettet vårt er nå lavkarbon og energieffektivitet

Portrait of Anders Opedal
Anders Opedal, konsernsjef for Equinor.

– Sammen skal vi akselerere utviklingen av Equinor som et bredt energiselskap og vår vekst innenfor fornybar energi.

Anders Opedal, konsernsjef

Vi utvikler nye energiløsninger i dag for å drive lavkarbonsamfunnet som venter oss i morgen. 

Ambisjonen vår er å bli en global aktør innen havvind, der vi tar utgangspunkt i vår omfattende erfaring fra offshorevirksomheten for å utvikle bransjen videre. Vindkraft er en viktig faktor i verdens energiovergang.

Vi leverer allerede fornybar offshore vindkraft tilsvarende mer enn en million europeiske husstander. Globalt bygger vi betydelige offshore vindklynger i Storbritannia, USA Nordøst og Østersjøen, og er godt posisjonert innen fremtidige flytende vindprosjekter i Storbritannia, Norge og Asia.

I 2026 forventer vi en produksjonskapasitet fra fornybare prosjekter på 4 til 6 GW, Equinor-andel, hovedsakelig basert på den nåværende prosjektporteføljen. Dette er rundt ti ganger høyere enn dagens kapasitet, noe som innebærer en årlig gjennomsnittlig vekstrate på mer enn 30%. Mot 2035 regner Equinor med å øke installert fornybar kapasitet ytterligere til 12 til 16 GW, avhengig av tilgjengeligheten av attraktive prosjektmuligheter.

Det spås en strålende framtid for solenergi.

Solenergi er en uvurderlig global energikilde som er godt posisjonert for rask vekst over hele verden etter betydelige kostnadsreduksjoner. 

Bloomberg New Energy Finance anslår at innen 2040 vil rundt 34% av elektrisiteten komme fra periodisk fornybar energi, hvorav solkraft vil utgjøre en tredjedel.

Etter flere tiår med energiinnovasjon fortsetter vi i Equinor nå å investere i solkraftprosjekter og innovative teknologiselskaper for å vise hvordan solenergi kan gi skalerbare og lønnsomme vekstmuligheter.

Slik hindrer vi CO2 å nå ut i atmosfæren:  
lavkarbonløsninger

I vår virksomhet er det mange måter vi jobber på for å redusere karbonutslipp. Karbonfangst, hydrogen og elektrifisering er bare noen av teknologiene som er under utvikling.

Vi er allerede en av verdens mest CO2-effektive produsenter av olje og gass, og vår ambisjon er å beholde denne ledende posisjonen. Nå tar vi store skritt innen lavkarbonteknologier som CCS, CCUS, hydrogen og elektrifisering.

I vår virksomhet er det mange måter vi jobber på for å redusere karbonutslipp fra vår virksomhet og produkter, herunder energieffektivitet, begrensninger på fakling, reduksjoner i metanutslipp og elektrifisering av olje- og gassplattformer.

Som en pionér innen fangst, utnyttelse og lagring av karbon (CCUS) er Equinor engasjert i å bygge en europeisk verdikjede for å fange og lagre CO2 fra tredjeparts industristeder. Dette, kombinert med en sterk posisjon innen naturgass, gjør at vi er forberedt på fremtidig vekst i hydrogen, noe som gir store muligheter for nullutslippsenergi.

Vi utvikler nye forretningsmuligheter innen avkarbonisering av naturgass gjennom gassreformerende hydrogenverdikjeder og risikofinansiering av investeringer i ambisiøse vekstbedrifter i lavkarbonløsninger.

Les mer om våre lave karboninitiativer her.