"Gå til hovedinnhold"

Fornybar energi og lavkarbonløsninger

Vi er alltid på leting etter morgendagens energi. Nå tar vi også grep for å beskytte morgendagens klima. 

Equinor støtter Parisavtalen og et mål om netto null utslipp for samfunnet. 

 

Nå former vi energiframtiden gjennom en kraftfull industriell respons. Det betyr å avkarbonisere vår olje- og gassproduksjon vokse innen fornybare energikilder som vind og sol, og utvikle lavkarbonløsninger som hydrogen og CCS i industriell skala. Her forklarer vi hvordan.

equinor-icon-wind-farm-red.svg

4 til 6 GW

Forventet produksjonskapasitet fra forbybare kilder innen 2026

 

equinor-icon-carboncapture.svg

23 millioner tonn

Vi har fanget og lagret 23 millioner tonn CO2

 

equinor-icon-data-dollar-red.svg

25%

av FoU-budsjettet vårt er nå lavkarbon og energieffektivitet

Portrett av konsernsjef Eldar Sætre
Eldar Sætre, konsernsjef for Equinor.

– Equinors strategiske retning er tydelig. Vi utvikler oss som et bredt energiselskap, og utnytter sterke synergier mellom olje, gass, fornybar energi, CCUS og hydrogen.

Eldar Sætre, konsernsjef

hywind-sheringham-sea-16-9-2.jpg

Vi utvikler nye energiløsninger i dag for å drive lavkarbonsamfunnet som venter oss i morgen. 

Ambisjonen vår er å bli en global aktør innen havvind, der vi tar utgangspunkt i vår omfattende erfaring fra offshorevirksomheten for å utvikle bransjen videre. Vindkraft er en viktig faktor i verdens energiovergang.

 
Vi leverer allerede fornybar offshore vindkraft tilsvarende mer enn en million europeiske husstander. Globalt bygger vi betydelige offshore vindklynger i Storbritannia, USA Nordøst og Østersjøen, og er godt posisjonert innen fremtidige flytende vindprosjekter i Storbritannia, Norge og Asia.

I 2026 forventer vi en produksjonskapasitet fra fornybare prosjekter på 4 til 6 GW, Equinor-andel, hovedsakelig basert på den nåværende prosjektporteføljen. Dette er rundt ti ganger høyere enn dagens kapasitet, noe som innebærer en årlig gjennomsnittlig vekstrate på mer enn 30%. Mot 2035 regner Equinor med å øke installert fornybar kapasitet ytterligere til 12 til 16 GW, avhengig av tilgjengeligheten av attraktive prosjektmuligheter.

equinor-solar-panels-brazil-employee-2-1.jpg

Det spås en lys framtid for solenergi.

Solenergi er en uvurderlig global energikilde som er godt posisjonert for rask vekst over hele verden etter betydelige kostnadsreduksjoner. 

 

Bloomberg New Energy Finance anslår at innen 2040 vil rundt 34% av elektrisiteten komme fra periodisk fornybar energi, hvorav solkraft vil utgjøre en tredjedel.

Etter flere tiår med energiinnovasjon fortsetter vi i Equinor nå å investere i solkraftprosjekter og innovative teknologiselskaper for å vise hvordan solenergi kan gi skalerbare og lønnsomme vekstmuligheter.

s-o-c-i-a-l-c-u-t-unsplash-cirrus-clouds-2-3-1.jpg

Slik hindrer vi CO2 å nå ut i atmosfæren:  
lavkarbonløsninger

I vår virksomhet er det mange måter vi jobber på for å redusere karbonutslipp. Karbonfangst, hydrogen og elektrifisering er bare noen av teknologiene som er under utvikling.

Vi er allerede en av verdens mest CO2-effektive produsenter av olje og gass, og vår ambisjon er å beholde denne ledende posisjonen. Nå tar vi store skritt innen lavkarbonteknologier som CCS, CCUS, hydrogen og elektrifisering.

I vår virksomhet er det mange måter vi jobber på for å redusere karbonutslipp fra vår virksomhet og produkter, herunder energieffektivitet, begrensninger på fakling, reduksjoner i metanutslipp og elektrifisering av olje- og gassplattformer.

Som en pionér innen fangst, utnyttelse og lagring av karbon (CCUS) er Equinor engasjert i å bygge en europeisk verdikjede for å fange og lagre CO2 fra tredjeparts industristeder. Dette, kombinert med en sterk posisjon innen naturgass, gjør at vi er forberedt på fremtidig vekst i hydrogen, noe som gir store muligheter for nullutslippsenergi.

Vi utvikler nye forretningsmuligheter innen avkarbonisering av naturgass gjennom gassreformerende hydrogenverdikjeder og risikofinansiering av investeringer i ambisiøse vekstbedrifter i lavkarbonløsninger.

Les mer om våre lave karboninitiativer her.