"Gå til hovedinnhold"

Vi forsyner 170 millioner mennesker med energi. Hver eneste dag.

Equinor består av 21.000 engasjerte kolleger som forvandler naturressurser om til energi for mennesker og framskritt for samfunnet i mer enn 30 land. Vi er et bredt energiselskap som utvikler og utnytter de sterke synergiene mellom olje, gass, fornybar energi, karbonfangst og hydrogen. 

Trenger du litt støtte? 

Equinor har lansert en ny søknadsportal der alle gode formål for barn, ungdom og unge voksne kan søke om støtte. 

Northern Lights:

Det blir kalt for det største klimaprosjektet i norsk industri.
Slik bidrar Equinor til det banebrytende samarbeidet.

Karbonfangst og -lagring skal bli en stor del av den norske klimaløsningen. Northern Lights-prosjektet til Equinor, Shell og Total inngår i satsningen som regjeringen kaller «Langskip». I mai 2020 besluttet vi å investere i lagring av CO₂ på norsk sokkel. Her kan du lese mer.

Gjennombrudd i digitalisering:

Arbeide offshore? Det finnes en app for det.

Våre ansatte blir med på den digitale revolusjonen i år når vi skalerer opp bruken av innovative og spennende digitale løsninger i hele Equinor. Nå jobber de mer produktivt og trygt, med bedre kommunikasjon og mindre klimautslipp. Velkommen til det digitale energiselskapet.

Vi feirer det første året med Johan Sverdrup. Og starten på en digital revolusjon.

Gigantfeltet Johan Sverdrup har vært i drift siden oktober 2019, og allerede produsert olje for mer en 50 milliarder kroner. Digitale teknologier ga over to milliarder kroner ekstra det første året.

Dette har vi aldri gjort før. Men med dyktige venner klarer man det meste.

Hywind Tampen blir verdens største flytende offshore vindpark.

Mange har nok tenkt tanken, men ingen har faktisk forsynt offshoreinstallasjoner med vindkraft før. Nå, sammen med Enova og Kværner, bygger vi ut verdens største offshore flytende vindpark — midt ute i Nordsjøen — for å forsyne plattformene på Utsirahøyden med strøm. 

Kalender

Her finner du oss i Norge

Hovedkontoret vårt ligger i Stavanger, mens konsernfunksjonene er fordelt mellom Oslo og Stavanger. Her er våre kontorlokasjoner og adresser i Norge. 

*Alle fakta og tall er hentet fra vår siste årsrapport med mindre en annen kilde er oppgitt.