Troll fase 3 i produksjon: 

Gir store inntekter og karboneffektiv gass til Europa  

Produksjonen fra Troll fase 3-prosjektet i Nordsjøen er i gang, og leverer store mengder naturgass til Europa. Prosjektet har CO2-utslipp på under 0,1 kilo per fat oljeekvivalenter, mens den årlige energiproduksjon fra Troll-feltet tilsvarer ca. tre ganger årlig norsk vannkraftproduksjon.  

Vår felles energiframtid — fra visjoner til konkrete, industrielle grep. 

Samarbeid er avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet. Alle er enige om at det haster, men hvilke forventninger har politikerne og industrien til hverandre? Og hvordan skal vi hjelpe hverandre å få fart på omstillingen? I vår nyeste podkastepisode diskuterer vi dette med lederne for ungdomspartiene AUF og Unge Høyre. 

Vi bygger ut verdens største offshore vindpark: Dogger Bank i UK

Dogger Bank sprenger grensene for havvindmølleparker. Nå skal denne enorme sandbanken midt ute i havet mellom Norge og Storbritannia snart gi plass til verdens største vindpark til havs. Turbinene kommer til å levere strøm tilsvarende forbruket til hele fem millioner britiske hjem.

Et grønt taktskifte

En podkast om klima og energi

Hva skal til for å lykkes med det grønne skiftet? Og hvilken rolle spiller egentlig Equinor i den grønne omstillingen? Hør Marius Holm fra Zero, årets ledestjerne Silje Skjelsvik og Henriette Undrum fra Equinor diskutere nettopp dette. Episodene kan du høre her. 

Les mer om våre hydrogenprosjekter

Hydrogen vil være et viktig bidrag til energiovergangen. Equinor deltar i flere viktige hydrogenprosjekter. Les mer om våre satsninger her:

Equinor annonserer ambisjon om å bli et klimanøytralt selskap innen 2050.

CCS, wind turbine, platform illustration

Equinor annonserer nå en ambisjon om å bli et klimanøytralt energiselskap innen 2050. Ambisjonen omfatter utslipp fra produksjon og forbruk av energi. Den setter en klar strategisk retning for langsiktig verdiskaping i tråd med Paris-avtalen.

Her finner du oss i Norge

Hovedkontoret vårt ligger i Stavanger, mens konsernfunksjonene er fordelt mellom Oslo og Stavanger. Her er våre kontorlokasjoner og adresser i Norge. 

*Alle fakta og tall er hentet fra vår siste årsrapport med mindre en annen kilde er oppgitt.