Equinor har en unik mulighet til å gjøre en forskjell i verdens energiframtid. Den sjansen skal vi gripe.

Vår snart 50-årige historie forteller oss at kunnskap, innovasjonsevne og drivkraft har gjort oss verdensledende på våre felt. Vi skal vi være like ambisiøse på vegne av oss selv når vi ser inn i de neste tiårene. Derfor skal vi ta en ledende rolle i det grønne skiftet. – Anders Opedal

Vi vil støtte enda flere gode tiltak!

Equinor Støtteordning retter seg mot tiltak for barn, ungdom og unge voksne i Norge. Søknadsportalen er åpen.

Års- og bærekraftrapporter for 2020

2020 var et ekstraordinært og krevende år, der pandemien førte til menneskelige lidelser og markedsuro. Likevel leverte vi solid drift, men resultatene var sterkt påvirket av de lave prisene for olje og gass.

Vi bygger ut verdens største offshore vindpark: Dogger Bank i UK

Dogger Bank sprenger grensene for havvindmølleparker. Nå skal denne enorme sandbanken midt ute i havet mellom Norge og Storbritannia snart gi plass til verdens største vindpark til havs. Turbinene kommer til å levere strøm tilsvarende forbruket til hele fem millioner britiske hjem.

Fra ingeniørs drøm til operasjonell virkelighet:
Fieldmade lager reservedeler i farta

Når vedlikeholdsarbeid skal utføres offshore, er tid penger. Før, hvis man måtte vente på reservedeler til en plattform i drift, kunne nedetiden koste millionbeløp. Nå, takket være 3D-printing, kan vi lage reservedelene i farta. 

Et grønt taktskifte

En podkast om klima og energi

Hva skal til for å lykkes med det grønne skiftet? Og hvilken rolle spiller egentlig Equinor i den grønne omstillingen? De neste tre lørdagene kan du høre Marius Holm fra Zero, årets ledestjerne Silje Skjelsvik og Henriette Undrum fra Equinor diskutere nettopp dette. Episodene kan du høre her. 

Les mer om våre hydrogenprosjekter

Hydrogen vil være et viktig bidrag til energiovergangen. Equinor deltar i flere viktige hydrogenprosjekter. Les mer om våre satsninger her:

Equinor annonserer ambisjon om å bli et klimanøytralt selskap innen 2050.

CCS, wind turbine, platform illustration

Equinor annonserer nå en ambisjon om å bli et klimanøytralt energiselskap innen 2050. Ambisjonen omfatter utslipp fra produksjon og forbruk av energi. Den setter en klar strategisk retning for langsiktig verdiskaping i tråd med Paris-avtalen.

Her finner du oss i Norge

Hovedkontoret vårt ligger i Stavanger, mens konsernfunksjonene er fordelt mellom Oslo og Stavanger. Her er våre kontorlokasjoner og adresser i Norge. 

*Alle fakta og tall er hentet fra vår siste årsrapport med mindre en annen kilde er oppgitt.