Skip to main content

Vi skaffer energi til 170 millioner mennesker. Hver dag. 

Kan et olje- og gasselskap være en del av en bærekraftig energiframtid? Vi arbeider aktivt for å redusere klimautslippene, fremme karbonprising og skape fordeler for samfunn i hele verden. Vi har et mål om å være den mest karboneffektive olje- og gassprodusenten i verden.

Equinors generalforsamling finner sted den 15. mai kl. 17:00 (CET) ved Equinors IB-senter, Stavanger.

Års- og bærekraftrapportene for 2018:

I rute med økt avkastning og produksjonsvekst

equinor-report-icons.svg

Les og last ned årsrapporten og bærekraftsrapporten for 2018, publisert 15. mars 2019.

Nyheter

Finn ut mer om vår satsing på vind til havs

Etter hvert som verdens befolkning vokser og blir mer velstående, øker behovet for energi. Samtidig må vi redusere klimagassutslippene. Dette skaper spennende nye forretningsmuligheter for oss innenfor vind, sol og karbonfangst og -lagring.

Equinor vil ansette 150 nye fagarbeidere i år. Er du en av dem?

Full gass på norsk sokkel

Vi satser sterkt på norsk sokkel, og skal ha en høy leteaktivitet på alle deler av sokkelen for å supplere porteføljen vår, samtidig som vi maksimerer verdiskapingen basert på eksisterende infrastruktur. Nå har vi fått tildelt 29 nye lisenser på norsk sokkel, 13 av disse som operatør.

Olje. Gass. Vind. Sol. Verden trenger alt sammen.

I Equinor, endrer vi oss raskere enn noen gang. Vi går fra å være et olje- og gasselskap, til å bli et bredt energiselskap. Målet vårt er å finne balansen mellom de ulike energiformene, slik at vi sikrer samfunnet energien den trenger på en så bærekraftig og ansvarsfull måte som mulig. 

Kristin vurderer ideer for Equinor 

Kristin Aamodt og Equinor Technology Ventures vurderer mer enn 300 ideer hvert år — men kun et fåtall kommer gjennom nåløyet. Oppdag hvilke.

Er dette den ukjente klimaløsningen?

Denne pipen i Oslo slipper ut CO2 tilsvarende 200.000 biler i året. Men gassen trenger ikke stige til værs og ødelegge klimaet. Den kan faktisk lagres 3000 meter ned i Nordsjøen.

Digitalisering forandrer livene våre

Selvkjørende biler, roboter og mer tilgjengelig teknologi. Digitalisering er ikke lenger noe som hører hjemme i «fremtiden». Mest sannsynlig blir flere av arbeidsoppgavene dine automatisert og erstattet av roboter.

Aktuelle temaer

Her finner du oss i Norge

Norsk sokkel utgjør ryggraden i vår virksomhet, og hovedkontoret vårt ligger i Stavanger. Konsernfunksjonene er fordelt mellom Oslo og Stavanger. Her er våre adresser i Norge. 

*Alle fakta og tall er hentet fra vår siste årsrapport med mindre en annen kilde er oppgitt.