Vi forsyner 170 millioner mennesker med energi. Hver eneste dag.  

Equinor forvandler naturressurser om til energi for mennesker og framskritt for samfunnet. Vi er et bredt energiselskap som utvikler og utnytter de sterke synergiene mellom olje, gass, fornybar energi, karbonfangst og hydrogen.   

– Vår tids største utfordring mulighet.

Innen 2050 er vår ambisjon å bli et klimanøytralt selskap. Vi vil levere den energien som verden trenger, uten at vi bidrar til global oppvarming. Les mer og hør podkaster her.

Norway Energy Hub

Norway energy hub er Equinors industriplan for Norges fremtidige energiindustri.

Vi bygger ut verdens største offshore vindpark: Dogger Bank i UK

Dogger Bank sprenger grensene for havvindmølleparker. Turbinene kommer til å levere strøm tilsvarende forbruket til hele fem millioner britiske hjem.

Les mer om våre hydrogenprosjekter

Hydrogen vil være et viktig bidrag til energiovergangen. Equinor deltar i flere viktige hydrogenprosjekter. Les mer om våre satsninger her:

Equinor annonserer ambisjon om å bli et klimanøytralt selskap innen 2050.

CCS, wind turbine, platform illustration

Equinor annonserer nå en ambisjon om å bli et klimanøytralt energiselskap innen 2050. Ambisjonen omfatter utslipp fra produksjon og forbruk av energi. Den setter en klar strategisk retning for langsiktig verdiskaping i tråd med Paris-avtalen.

Her finner du oss i Norge

Hovedkontoret vårt ligger i Stavanger, mens konsernfunksjonene er fordelt mellom Oslo og Stavanger. Her er våre kontorlokasjoner og adresser i Norge. 

*Alle fakta og tall er hentet fra vår siste årsrapport med mindre en annen kilde er oppgitt.