Vi forsyner 170 millioner mennesker med energi. Hver eneste dag.  

Equinor forvandler naturressurser om til energi for mennesker og framskritt for samfunnet. Vi er et bredt energiselskap som utvikler og utnytter de sterke synergiene mellom olje, gass, fornybar energi, karbonfangst og hydrogen.   

Et opptak av Høstkonferansen er tilgjengelig her.

Ny podkastepisode:

Det grønne skiftet + hvordan lykkes vi?

Lørdag 13. november kom landene på klimatoppmøtet COP26 fram til en avtale. Men hvordan påvirker egentlig en slik avtale våre sjanser til å lykkes med det grønne skiftet? Og hvordan ser framtiden ut for energinasjonen Norge? Hør samtalen mellom klimaforsker Tore Furevik og Christina Schieldrop, produksjonsdirektør for Gullfaks i Nordsjøen.I Equinors podkastserie inviterer vi inn eksterne stemmer og diskuterer mulighetene, utfordringene og dilemmaene vi og verden står overfor når vi sammen skal nå målene satt i Parisavtalen. 

Vi bygger ut verdens største offshore vindpark: Dogger Bank i UK

Dogger Bank sprenger grensene for havvindmølleparker. Turbinene kommer til å levere strøm tilsvarende forbruket til hele fem millioner britiske hjem.

Vår ambisjon om å bli et klimanøytralt selskap innen 2050.

CCS, wind turbine, platform illustration

Equinor annonserer nå en ambisjon om å bli et klimanøytralt energiselskap innen 2050. Ambisjonen omfatter utslipp fra produksjon og forbruk av energi. Den setter en klar strategisk retning for langsiktig verdiskaping i tråd med Paris-avtalen.

Her finner du oss i Norge

Hovedkontoret vårt ligger i Stavanger, mens konsernfunksjonene er fordelt mellom Oslo og Stavanger. Her er våre kontorlokasjoner og adresser i Norge. 

*Alle fakta og tall er hentet fra vår siste årsrapport med mindre en annen kilde er oppgitt.