Det grønne skiftet.
Vår tids største utfordring mulighet.

Uten energi, stopper verden opp. Men energisystemet må endres.
Finnes det en framtid der vi sikrer nok energi til alle, samtidig som vi tar vare på planeten? I Equinor mener vi at svaret er: Ja! Innen 2050 er vår ambisjon å bli et klimanøytralt selskap. Vi vil levere den energien som verden trenger, uten at vi bidrar til global oppvarming.

Capital Markets Day 2021

Equinors kapitalmarkedsdag finner sted 15. juni.

Equinor la frem Energy Perspectives 2021-rapporten den 10. juni. 

Derfor er elektrifisering et godt klimatiltak

Elektrifisering betyr å drive plattformer med fornybar energi i stedet for fossilbasert kraft. Vi reduserer utslipp fra olje og gass til havs. 

Vi bygger ut verdens største offshore vindpark: Dogger Bank i UK

Dogger Bank sprenger grensene for havvindmølleparker. Nå skal denne enorme sandbanken midt ute i havet mellom Norge og Storbritannia snart gi plass til verdens største vindpark til havs. Turbinene kommer til å levere strøm tilsvarende forbruket til hele fem millioner britiske hjem.

Et grønt taktskifte

En podkast om klima og energi

Hva skal til for å lykkes med det grønne skiftet? Og hvilken rolle spiller egentlig Equinor i den grønne omstillingen? Hør Marius Holm fra Zero, årets ledestjerne Silje Skjelsvik og Henriette Undrum fra Equinor diskutere nettopp dette. Episodene kan du høre her. 

Les mer om våre hydrogenprosjekter

Hydrogen vil være et viktig bidrag til energiovergangen. Equinor deltar i flere viktige hydrogenprosjekter. Les mer om våre satsninger her:

Equinor annonserer ambisjon om å bli et klimanøytralt selskap innen 2050.

CCS, wind turbine, platform illustration

Equinor annonserer nå en ambisjon om å bli et klimanøytralt energiselskap innen 2050. Ambisjonen omfatter utslipp fra produksjon og forbruk av energi. Den setter en klar strategisk retning for langsiktig verdiskaping i tråd med Paris-avtalen.

Her finner du oss i Norge

Hovedkontoret vårt ligger i Stavanger, mens konsernfunksjonene er fordelt mellom Oslo og Stavanger. Her er våre kontorlokasjoner og adresser i Norge. 

*Alle fakta og tall er hentet fra vår siste årsrapport med mindre en annen kilde er oppgitt.