"Gå til hovedinnhold"

Vi forsyner 170 millioner mennesker med energi. Hver eneste dag.

Equinor består av 21.000 engasjerte kolleger som forvandler naturressurser om til energi for mennesker og framskritt for samfunnet i mer enn 30 land. Vi er et bredt energiselskap som utvikler og utnytter de sterke synergiene mellom olje, gass, fornybar energi, karbonfangst og hydrogen. 

Mulig lokalisering av ny batterifabrikk i Norge

 Panasonic, Equinor og Hydro inngikk nylig et strategisk samarbeid for å se på mulighetene for å bygge en bærekraftig og kostnadseffektiv europeisk batterivirksomhet i Norge. Nå starter partnerne arbeidet med å finne aktuelle steder for å bygge en batterifabrikk. Forslag om aktuelle tomter, inkludert relevant informasjon ønskes mottatt innen 28.01.21.

Et grønt taktskifte

En podkast om klima og energi

Hva skal til for å lykkes med det grønne skiftet? Og hvilken rolle spiller egentlig Equinor i den grønne omstillingen? De neste tre lørdagene kan du høre Marius Holm fra Zero, årets ledestjerne Silje Skjelsvik og Henriette Undrum fra Equinor diskutere nettopp dette. Første episode kan du høre her. 

Les mer om våre hydrogenprosjekter

Hydrogen vil være et viktig bidrag til energiovergangen. Equinor deltar i flere viktige hydrogenprosjekter. Les mer om våre satsninger her:

Equinor annonserer ambisjon om å bli et klimanøytralt selskap innen 2050.

CCS, wind turbine, platform illustration

Equinor annonserer nå en ambisjon om å bli et klimanøytralt energiselskap innen 2050. Ambisjonen omfatter utslipp fra produksjon og forbruk av energi. Den setter en klar strategisk retning for langsiktig verdiskaping i tråd med Paris-avtalen.

Energy Perspectives 2020

Verden kan nå klimamålene med en balansert økonomisk utvikling.

Høstkonferansen 2020

Se høstkonferansen med IEA og Olje- og energidepartementet fra 25. november.

Langskip og Northern Lights:

Det blir kalt for det største klimaprosjektet i norsk industri.
Slik bidrar Equinor til det banebrytende samarbeidet.

Karbonfangst og -lagring skal bli en stor del av den norske klimaløsningen. Northern Lights-prosjektet til Equinor, Shell og Total inngår i satsningen som regjeringen kaller «Langskip». I mai 2020 besluttet vi å investere i lagring av CO₂ på norsk sokkel. Her kan du lese mer.

Gjennombrudd i digitalisering:

Arbeide offshore? Det finnes en app for det.

Våre ansatte blir med på den digitale revolusjonen i år når vi skalerer opp bruken av innovative og spennende digitale løsninger i hele Equinor. Nå jobber de mer produktivt og trygt, med bedre kommunikasjon og mindre klimautslipp. Velkommen til det digitale energiselskapet.

wind-turbine-animation-equinor.gif

Hvordan skal Europa klare å innfri morgendagens krav til klima og energi?

Her finner du oss i Norge

Hovedkontoret vårt ligger i Stavanger, mens konsernfunksjonene er fordelt mellom Oslo og Stavanger. Her er våre kontorlokasjoner og adresser i Norge. 

*Alle fakta og tall er hentet fra vår siste årsrapport med mindre en annen kilde er oppgitt.