Skip to Content
no
Fra klimatoppmøtet COP28 i Dubai. Foto: Equinor

Vår bransje står nærmest problemet. Men det betyr ikke at vi ligger lengst unna løsningene.

FNs klimakonferanse i Dubai representerer en viktig anledning for verden å gjøre opp status og fornye avgjørende forpliktelser til Parisavtalen.

Vi gir vår helhjertede støtte til COP28 og er stolte over å være til stede. Siden vår bransje er en del av problemet, mener vi at vi også bør være en del av løsningen.

I Equinor mener vi at vi har et ansvar for å redusere utslipp og skape systemiske endringer. Vi har teknologien, kompetansen og den industrielle styrken til å forme framtidens energi.

Vår intensjon er å levere løsninger som kan bidra til å akselerere energiomstillingen. Vi har en plan for å betydelig redusere utslippene våre dette tiåret og oppnå netto null innen 2050. For å klare det, må vi finne nye måter innen fornybar energi, lavkarbonløsninger og olje og gass.

Vi har kanskje ikke alle svarene ennå, men vi har 22.000 ansatte med kunnskapen og viljestyrken til å finne dem.

Fakling

Vårt løfte til Global Gas Flaring Reduction Partnership (GGFR)

Equinor har lovet 25 millioner dollar til fondet Global Flaring and Methane Reduction (GFMR), et nytt Verdensbank-administrert initiativ annonsert på COP28, som har som mål å støtte reduksjon av fakling og metanreduksjon i olje- og gassektoren. Les mer nedenfor.

Les mer om metanreduserende tiltak
Hywind Tampen

Vi utvikler nye energiløsninger i dag for å drive lavkarbonsamfunnet som venter oss i morgen

Vår ambisjon er å være blant de fremste globale aktørene innen havvind, og vi trekker på vår lange erfaring med offshoreindustri for å drive bransjen framover. Vindkraft er en nøkkelfaktor i verdens energiomstilling.

Equinor og havvind

Northern Lights: gjør CCS levedyktig

Northern Lights utvikler verdens første åpen løsning for CO2-transport og lagringsinfrastruktur. Det er et presserende behov og en betydelig etterspørsel etter CCS, og vi er i rute for å starte driften i 2024, noe som vil muliggjør trygg og pålitelig CO2-transport og lagring for industrielle kunder både i Norge og i hele Europa.

Les mer on Northern Lights CCS her
Fatih Birol

Høstkonferansen 2023

Oslo, 21. november: Dr Fatih Birol, administrerende direktør for International Energy Agency, presenterte årets World Energy Outlook på Equinors høstkonferanse. World Energy Outlook er energibyråets årlige rapport om globale energiprognoser og analyser. Se hele arrangementet her.

Se opptak av Høstkonferansen her

Velkommen til Equinor

Vi er et internasjonalt energiselskap med 22.000 ansatte i rundt 30 land over hele verden. I femti år har vi fokusert på vårt formål om å gjøre naturressurser til energi for mennesker og fremgang for samfunnet. Vår ambisjon er å være et ledende selskap i det grønne skiftet.

Les mer om Equinor her