Skip to main content

Hvis du vil gjøre en forskjell, bør du jobbe i Equinor.

Verdenssamfunnet kommer til å trenge stadig mer energi og lavere utslipp i årene framover, og i Equinor er vi opptatt av å være en del av løsningen på denne utfordringen. Vi vil ikke bare ha løsninger som fungerer — men løsninger som fungerer bedre. Er du den vi er på utkikk etter? 

Formålet vårt er å skaffe energi som verden trenger, samtidig som vi gjør det på en bærekraftig og ansvarlig måte. Det er ingen enkel oppgave, men vi tror fullt og fast på at det er mulig — med de rette medarbeiderne, og med engasjement og nysgjerrighet. Vi har en sterk, verdibasert prestasjonskultur. Equinors kraft og energi er uttrykt i våre verdier. De motiverer oss til innsats, og veileder oss i hvordan vi driver virksomheten og samarbeider med hverandre. Vi er sikre på at det er våre ansattes engasjement, enten det er i dag eller i framtiden, som vil gjøre overgangen til en ny energiframtid mulig.

Hvis du vil ha innflytelse på klimautfordringene, må du være der avgjørelsene tas. Derfor bør du jobbe i Equinor. 

Ungdommen har skjønt hva Norge trenger – flere tar yrkesfag

2018 er yrkesfagenes år, og for første gang på mange år velger like mange yrkesfag som studiespesialisering på videregående skole. Equinor er en av Norges største lærebedrifter, og i år tar vi inn hele 159 lærlinger.

Equinor er førstevalget for teknologistudenter

Foto: Line Slotnæs—Universum
Andreas Holst, Torbjørn S. Folgerø, Linn Bratteli Roland, Anett Kalleland Devold, Tina Birgitte Hognestad og Ida Egeland gledet seg over å bli kåret til mest attraktiv arbeidsgiver blant teknologi-studenter for 22. år på rad, samt å motta en klatrepris innen IT. Prisene ble delt ut under Universum sin årlige kåring i Oslo 3. mai.

Statoil, nå Equinor, er kåret til den mest attraktive arbeidsgiveren blant teknologistudentene i Norge for 22. gang på rad i Universum Awards 2018.

Undersøkelsen blir gjennomført hvert år av selskapet Universum. I år deltok i overkant av 12.000 studenter ved 25 norske universitet og høyskoler.

—Vi er stolte over at teknologistudentene fortsatt velger å rangere Statoil på topp. Det er ingen selvfølge for oss, og vi er glade og ydmyke over å bli vist fortsatt tillit blant studentene, sa direktør for læring og utvikling, Andreas Holst, før Statoil byttet navn til Equinor i mai 2018. 

Holst gleder seg spesielt over at Equinor har oppgang blant flere av de andre gruppene som har svart på undersøkelsen. Han mener dette skyldes et langsiktig perspektiv på rekruttering og kompetansebygging, og retter en stor takk til alle som er med på å promotere et godt arbeidsmiljø og spennende oppgaver i selskapet.

—Økonomistudentene rangerte i år Equinor på en 5. plass. Det er en veldig gledelig oppgang i forhold til fjorårets undersøkelse hvor vi havnet på en 12. plass. I fjor rangerte IT-studentene oss på en 15. plass, mens vi i år har klatret opp til en fin 8. plass her, sier han.

Digitaliseringsdirektør, Torbjørn S. Folgerø, mottok på vegne av selskapet en egen klatrepris for framgangen blant IT-studentene.

Ingeniørstudentene rangerte Kongsberg Gruppen på andre plass og Multiconsult på tredje i årets undersøkelse. IT-studentene hadde Google og Microsoft på de øverste plassene, med Forsvaret på tredje. Økonomistudentene foretrakk i år som i fjor DnB, med PwC, (PricewaterhouseCoopers) og Deloitte på de etterfølgende plassene.

Innfører betalt foreldrepermisjon globalt

Photo: iStock
Betalt foreldrepermisjon for alle ansatte i Equinor-konsernet vil snart bli en realitet. Nye retningslinjer vil gi 16 uker betalt permisjon for alle ansatte som blir foreldre.

Betalt foreldrepermisjon for alle ansatte i Equinor-konsernet vil snart bli en realitet. Nye retningslinjer vil gi 16 uker betalt permisjon for alle ansatte som blir foreldre.

—Vi er svært glade for å kunne tilby denne muligheten til alle ansatte i Equinor som en del av totalpakken vi tilbyr våre ansatte. Ved å gi begge foreldrene tid til å knytte bånd til et nytt barn, bidrar det til økt fleksibilitet og støtte til ansatte, og familien får en god start med et nytt familiemedlem. Dette gjelder enten du blir forelder for første gang, eller øker familien ytterligere, sier Magne Hovden, direktør for konsernfunksjonen for mennesker og ledelse.

Equinor har ingen globale retningslinjer for foreldrepermisjon i selskapet i dag, og datterselskapene har ytelser som er i tråd med lokale lover. De fleste landene tilbyr inntil to uker pappapermisjon, bortsett fra Norge, Danmark, Brasil og USA. Når det gjelder mammapermisjon varierer antall uker mer for hvert land. I Norge er retten til betalt permisjon for far knyttet til retten til mor. Derfor kan det være at fedre som ikke har rett til betalt foreldrepermisjon i henhold til norsk lovgivning nå vil ha rett til den globale minimumsstandarden på 16 uker. Flesteparten av ansatte i Norge vil ha rett på delt foreldrepermisjon via folketrygden, og vil ikke bli påvirket av den nye, globale ordningen. 

—Ved å innføre et gode for alle Equinor-ansatte som blir foreldre ved fødsel eller adopsjon sender vi et sterkt signal om våre verdier og vår kultur. Vi forstår at det noen ganger kan være krevende å sjonglere arbeid og familie, og ha den gode balansen i arbeidslivet som vi alle søker. Jeg håper at denne nye ordningen vil støtte nye mødre og fedre, og styrke selskapets kultur for mangfold og inkludering. Jeg mener også at det vil styrke vår merkevare og gjøre oss enda mer attraktive som arbeidsgiver, sier Hovden.

Retten til betalt foreldrepermisjon varierer i dag fra land til land, basert på juridiske rettigheter og selskapsgoder. De er ofte en blanding av rettigheter i henhold til nasjonale trygdesystemer og selskapsgoder. Equinors foreldrepermisjon vil bli kombinert med eventuelle andre rettigheter fra trygde- eller forsikringsordninger, slik at selskapet vil kompensere forskjellen der den nye globale minimumsstandarden er høyere enn rettighetene fra andre ordninger. 

De nye retningslinjene for Equinor-ansatte som blir foreldre vil tre i kraft 1. januar 2019. 

Innen 2035 kan Norge mangle 90 000 viktige fagarbeidere.

Møt tre unge lovende som går i bresjen for endring:

Mange studenter i videregående skoler velger allmennfag uten å være klar over at det finnes tolv veier til jobb via yrkesfagene.

Møt våre ansatte

Finn ut hva noen av våre ansatte har å si om sitt arbeid i Equinor. Hør hva Tor, Julie og Marie sier om sitt engasjement for jobben sin.

Tor Åge Lund Olsen

Julie Taule Lilletveit

Marie Birkeland


Ledige i stillinger i Equinor 

Samtlige ledige stillinger i Equinor lyses ut på våre nettsider. Se våre ledige stillinger og sende oss gjerne en søknad.

I løpet av nesten femti år har vi utviklet oss  til å bli verdens fremste offshore-operatør og nest største leverandør av naturgass til det europeiske markedet.

Helt siden 1972 har vi forsøkt å gjøre det umulige mulig. Vår ambisjon er å utvikle og bruke teknologi og innovative forretningsløsninger for å dekke verdens energibehov på en ansvarlig måte.

I dag er vi et Fortune 50-selskap notert på Oslo Børs og New York Stock Exchange, med mer enn 20.000 ansatte i over 30 land over hele verden — og vi er alltid på utkikk etter flere medarbeidere som ønsker å gjøre det umulige mulig.  

Selv i det som er en krevende tid for vår bransje, vet vi at vi må legge grunnlaget i dag for å lykkes i morgen. Derfor er vi på utkikk etter høyt kvalifiserte medarbeidere som deg.  

Kanskje vurderer du ikke et karriereskift akkurat nå. Likevel kan du være akkurat den personen vi ser setter.

Verden står overfor en enorm oppgave: Å få millioner av mennesker ut av fattigdom ved å gi dem tilgang til energi — samtidig som utslippene må ned.

I Equinor ønsker vi å være en del av løsningen, ikke bare problemet. For å lykkes med dette, trenger vi erfarne fagfolk med riktig holdning og riktig bakgrunn. Hvis du er nysgjerrig og vurderer et karrieretrekk som går ut på å løse morgendagens utfordringer, må du lese videre. Din kompetanse kan være meget viktig for oss.  

Ved å begynne i Equinor vil du bli del av en internasjonal organisasjon hvor du kan utvikle nye evner og dele din kunnskap på tvers av fagområder, organisasjonsenheter og geografiske grenser.

Vi tilbyr attraktiv og konkurransedyktig lønn og godtgjørelse. Vi har en karrieremodell for ledere og fagfolk som veileder oss når vi skal utvikle nødvendig kompetanse for å oppfylle behovene i virksomheten. Equinors karrieremodell gir en klar retning på karriereplanleggingen din, og peker på de omfattende karrieremulighetene vi som konsern kan tilby. Den gir mulighet til å utforme utviklingsplaner og videreutvikling gjennom nye oppgaver.

Dersom dette høres interessant ut, og du er klar for nye utfordringer, kan du registrere CV-en din her, eller ta en titt på våre ledige stillinger.  

Equinor nyter stor anerkjennelse som arbeidsgiver verden over. Vi er alltid på utkikk etter de beste og mest kvalifiserte talentene. Er du student eller nyutdannet, og interessert i å jobbe for Equinor? Her ser du hva du kan gjøre. 

Som nyutdannet er det flere måter du kan komme inn i selskapet vårt på:

Vi tilbyr sommerjobb på ulike fagområder — sommerjobb for studenter som har fullført andre år av sin bachelorgrad til og med første år av sin mastergrad — med en varighet på seks til åtte uker.

Du kan delta i Equinors 2-års program for nyutdannede (graduate program) og få en god start på karrieren din. Her gir vi deg utfordrende og meningsfylte oppgaver, og en mulighet til å jobbe med egne mål og interesser som samsvarer med Equinors forretningsmessige behov.

Du kan skrive oppgave hos oss: Vi samarbeider med en rekke studenter som skriver masteroppgave eller doktoravhandling. Det er to muligheter for de som ønsker å skrive oppgave hos oss.

1) Kandidater som har hatt sommerjobb: Equinor velger ut master- eller doktorstudenter blant kandidater som har hatt sommerjobb hos oss.

2) Samarbeid med universiteter og høyskoler: Equinor samarbeider med en rekke universiteter og høyskoler over hele verden. Studenter ved disse utdanningsinstitusjonene kan få mulighet til å skrive masteroppgave eller doktoravhandling hos oss.  

Sammen med oss kan du bli med på å løse noen av de mest spennende utfordringene som finnes innenfor olje, gass og ny energi i dag.

Vi kan tilby deg plass i en organisasjon som løser problemer med engasjement og besluttsomhet — noe som gir deg muligheten til å utvikle karrieren din gjennom utfordrende oppgaver. Og siden vi har virksomhet over hele verden, kan du også skape deg en internasjonal karriere.  

Individuell lønn og godtgjørelse 

Vi tilbyr lønn og godtgjørelse avhengig av stilling, rolle og arbeidssted, der samlet lønn skal reflektere ansvar og erfaring. Ansatte kan tildeles bonus, og i noen land har du mulighet til å delta i Equinors aksjespareplan.  

Velferd og balanse mellom jobb og fritid 

Mange av våre ansatte har fleksible arbeidsordninger som gjør det lettere for dem å skape god balanse mellom jobb og fritid. Vi tilbyr aktiviteter som skal fremme de ansattes helse, sikkerhet og trivsel, blant annet sportsaktiviteter, turneringer, treningsmuligheter, konserter og teaterforestillinger. 

Din karriere i Equinor

Når du begynner å jobbe for Equinor, starter utviklingen din umiddelbart. Vi vet at gode resultater for selskapet avhenger av din innsats og fremgang. Du kan utvikle deg og utveksle kunnskap med talentfulle kolleger, og bruke muligheter på tvers av faglige og geografiske grenser. 

To learn more about our company, culture and job opportunities, follow us on LinkedIn.

Det er våre medarbeidere som gjør det mulig å møte våre utfordringer og levere som lovet. Vi trenger dine ferdigheter og ditt personlige engasjement samt et effektivt lederskap for at vi skal nå våre mål. 

Vi tror det er viktig å involvere våre medarbeidere og deres tillitsvalgte i utviklingen av konsernet. 

Finn ut hvordan vi etablerer og bygger et partnerskap mellom deg og selskapet vårt, basert på klare forventninger og gjensidige forpliktelser i forhold til atferd, leveranser og utvikling.  

Vi prioriterer deltagelse på messer og karrieredager og mottar gjerne din innbydelse.  

Vi har alltid vært interessert i å tiltrekke oss de beste medarbeiderne, og prioriterer derfor å delta på yrkesmesser, karrieredager og andre studentarrangementer for å bli kjent med neste generasjon dyktige kolleger. Ønsker du å invitere oss til ditt arrangement, eller  å besøke et Equinor-kontor / anlegg, kan du fylle ut skjemaet vi lenker til nedenfor. 

Visse enkeltpersoner og organisasjoner prøver seg på rekrutteringssvindel som er rettet mot vårt selskap og mulige framtidige ansatte. Her er informasjon om hva du må vite om rekrutteringsprosessen vår for å unngå svindlere.
 

Hvordan er det å jobbe for Equinor? Hva kan selskapet tilby meg? 

I Equinor kan du jobbe sammen med høyt kvalifiserte kolleger som bruker innovasjon, teknologi og nye forretningsløsninger for å dekke verdens energibehov. Sammen med oss får du svært gode muligheter til å bygge opp en givende internasjonal karriere. Hvorfor ikke følge oss på sosiale medier for å bli bedre kjent med oss? 

 

Hvordan er bedriftskulturen i Equinor? 

I Equinor er måten du skaper resultater på like viktig som resultatene du skaper. Vi verdsetter integritet, lagånd og besluttsomhet. Vi jobber i samsvar med våre verdier: modig, åpen, samarbeid og omtenksom, og de styrer måten vi jobber på overalt hvor vi er i verden. 

Hvilke karrieremuligheter finnes det i Equinor? 

Equinors karrieremodell har to parallelle løp — et for ledere og ledelse og et for fagfolk — noe som oppmuntrer til å utvikle karriereløpet uavhengig av om du ønsker å fokusere på tekniske fag eller ledelse. Denne modellen gir retning for personlig karriereplanlegging og fremhever de mange mulighetene som finnes i Equinor.  

*Alle fakta og tall er hentet fra vår siste årsrapport med mindre en annen kilde er oppgitt.