Skip to main content

Dette kan Equinor tilby deg

I Equinor kan du bli med på å løse noen av de mest spennende utfordringene i olje- og gassindustrien. Vi kan tilby deg plass i en organisasjon som løser krevende utfordringer med engasjement og besluttsomhet—og som gir deg mulighet til å utvikle en internasjonal karriere. Interessert? Da ser vi fram til å høre fra deg. 

En karriere i EQUINOR

Når du blir ansatt i Equinor, sørger vi for at din utvikling starter umiddelbart. Vi vet at gode resultater for selskapet avhenger av din innsats og fremgang. Vi vil sørge for at du kan jobbe, utvikle deg og utveksle kunnskap med dyktige kolleger.

Hos oss vil du også få muligheter på tvers av fagområder og geografiske grenser. Vi tilbyr spennende karrieremuligheter og konkurransedyktige vilkår for ansatte som ønsker å jobbe i utlandet.  

Lønn  

En konkurransedyktig lønn er selvsagt like viktig som utfordrende oppgaver, personlig utvikling og de karrieremulighetene vi tilbyr. Vi tilbyr lønnsvilkår som er konkurransedyktige i de lokale markedene vi konkurrerer i og i forhold til din stilling. Erfaring, ansvar og kompetanse er viktig i forhold til den jobben du har, men er ikke alene avgjørende for lønn.

Du blir vurdert årlig ut fra innsats, der resultater og atferd vektlegges likt.  

Variabel lønn 

Lønnssystemet vårt omfatter variable lønnsordninger med mulighet for differensiert lønn og langsiktige prestasjonsfremmende ordninger som varierer etter land. Variabel lønnsordning benyttes kun der det er anbefalt.

Våre ansatte kan bli tildelt konsernbonus, eller lokale bonuser som er konkurransedyktige i det aktuelle markedet. Konsernbonusen beregnes årlig ut fra økonomisk resultat i forhold til andre store, internasjonale olje- og gass-selskaper.  

Aksjespareplan 

Ansatte (i noen land) har mulighet til å kjøpe aksjer i Equinor. Ansatte som deltar i Equinors aksjespareplan får tildelt bonusaksjer. Ansatte mottar en bonusaksje for hver aksje som kjøpes og eies i to år. 

Velferd 

Retten til å søke om fleksibel arbeidstid gjelder for alle ansatte. Alle retningslinjer og søknadsprosedyrer er lett tilgjengelige på nettet for ansatte og ledelse. Det er også et eget telefonnummer som ansatte kan ringe dersom de har spørsmål.

Mange ansatte benytter våre fleksible arbeidsordninger, noe som gjør det lettere for dem å skape god balanse mellom jobb og fritid. Dette er ikke bare en fordel for våre ansatte, men gjør også at forretningsområdene kan fokusere og styre ressursbruken på en bedre måte.  

Velvære 

Vi er opptatt av våre ansattes helse, sikkerhet og trivsel. Vi har et bredt spekter av velferds- og fritidsaktiviteter, som varierer mellom ulike arbeidssteder og land.

På noen av våre større lokasjoner tilbyr vi et utvalg av idretts- og sportsaktiviteter lokalt, som friluftsaktiviteter, sykling, håndball, bridge, fotball, ski osv. I blant arrangeres det også turneringer.

Vi vet at det er viktig med mentale og fysiske pauser, og at dette også gir sosiale fordeler. På alle kontorsteder er det kaffemaskiner og områder hvor folk kan møtes, snakkes og bli kjent. Equinor har også gunstige avtaler med lokale helsestudioer på noen av våre lokasjoner.

Noen av våre kontorsteder tilbyr redusert pris på billetter til ulike kulturaktiviteter, så som konserter og teaterforestillinger osv.