Skip to main content

Vi er blant verdens største operatører til havs, den største operatør på norsk sokkel og nest største eksportør av gass til Europa. Her får du oversikten over vår virksomhet innen olje og gass.

equinor-icon-oil-gas-red.svg

Vi er operatør for mer enn 40 plattformer på norsk sokkel, med både faste og flytende installasjoner.

equinor-icon-collaboration-red.svg

Partner-opererte felt står for 13% av vår samlede produksjon på norsk sokkel 

equinor-icon-platform-red.svg

Peregrino-feltet i Brasil er det største internasjonale operatørskapet vi har

Nye felt i fokus

 • Johan Sverdrup

  Johan Sverdrup er blant de fem største oljefeltene på norsk sokkel, og et av de viktigste industriprosjektene i Norge de neste 50 årene.

 • Mariner

  Mariner skaper i dag ca. 1.500 britiske årsverk i oppkobling og igangkjøringsfasen, og vil skape 700 stillinger på lengre sikt.

 • Peregrino phase 2

  Peregrino-feltet er vårt største felt utenfor Norge, og fase to innebærer installasjon av en tredje fast brønnhodeplattform til feltet, noes om vil utvide produksjonen med flere år.

Felt som vi opererer i Norge

Vi er operatør for mer enn 40 felt i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, og for en rekke letelisenser. Vi står for om lag 70% prosent av den norske olje- og gassproduksjonen, og vi tror det er fullt mulig å opprettholde bærekraftig og lønnsom produksjon på dagens nivå fram til 2030. 

 • Alve

  Gass- og kondensatfeltet Alve i Norskehavet er bygget ut som et satellittfelt med en undervannsløsning knyttet opp mot produksjonsskipet på Norne-feltet.

 • Fram

  Fram-feltene befinner seg omkring 20 kilometer nord for Troll-feltet på 350 meters havdyp.

 • Gina Krog

  Gina Krog er lokalisert om lag 30 kilometer nordvest for Sleipner og begynte produksjon i juni 2017.

 • Grane

  Grane er det første feltet på norsk sokkel som produserer tung råolje.

 • Gudrun

  Gudrun-reservoaret har høyt trykk og temperatur, noe som krever særskilt teknologi.

 • Gullfaks

  Gullfaks liggeri den nordlige delen av Nordsjøen og er bygd ut med tre store produksjonsplattformer med betongunderstell.

 • Hyme

  Hyme er en undervannsinstallsjon som er knyttet opp mot Njord A-plattformen.

 • Johan Sverdrup

  Equinor er operatør for Johan Sverdrup, det tredje største oljefelt på norsk sokkel. Finn fakta, siste nytt, milepæler, videoer og bilder her.

 • Mikkel

  Mikkel-feltet har produsert gass og kondensat fra 1. august 2003.

 • Morvin

  Morvin ligger 20 kilometer vest for Åsgard B-plattformen på Haltenbanken

 • Njord

  Njord-feltet er bygd ut med en flytende stålplattform, Njord A, med et integrert dekk med bore- og prosesseringsanlegg og boligkvarter.

 • Norne

  Norne-feltet i Norskehavet ble satt i produksjon 6. november 1997.

 • Sigyn

  Sigyn-feltet ligger om lag 12 kilometer sørøst for Sleipner Øst.

 • Skuld

  Skuld er et olje- og gassfelt på Haltenbanken i Norskehavet.

 • Sygna

  Oljefeltet Sygna ligger i den nordøstlige delen av Statfjord-området.

 • Tordis

  Oljefeltet Tordis ligger i blokk 34/7 på Tampen og startet produksjonen i 1994.

 • Troll

  Troll inneholder om lag 40 prosent av de samlede gassreservene på norsk kontinentalsokkel, og utgjør selve hjørnesteinen i norsk gassproduksjon.

 • Tune

  Tune-feltet ligger 10 kilometer sørvest for Oseberg feltsenter i Nordsjøen og er utbygd med undervannsinstallasjoner knyttet opp mot feltsenteret.

 • Tyrihans

  Statoil startet produksjonen fra olje- og gassfeltet Tyrihans i Norskehavet i juli 2009.

 • Urd

  Urd-feltet i Norskehavet ble satt i produksjon i november 2005.

 • Vale

  Vale er et gass- og kondensatfelt som er bygget ut som en satelittinstallasjon.

 • Valemon

  Valemon-feltet er blant Statoils selvstendige utbyggingsprosjekter på norsk sokkel.

 • Veslefrikk

  Veslefrikk var det første feltet på norsk sokkel som ble utviklet med en flytende produksjonsenhet.

 • Visund

  Visund-feltet ligger 22 kilometer nordøst for Gullfaks-feltet i Tampen-området.

 • Aasta Hansteen

  Aasta Hansteen styrker posisjonen Equinor og norsk sokkel har som en langsiktig og pålitelig leverandør av gass til kontinentet og Storbritannia.

Felt verden rundt

Om lag halvparten av vår virksomhet skjer nå utenfor Norge, og vi er til stede i flere av de aller viktigste olje- og gassprovinsene i verden, med et mål om videre vekst.

 • Algerie

  Sammen med BP og det algeriske oljeselskapet Sonatrach, er Equinor involvert i utbygging og produksjon av to av de største gassfeltene i landet, In Salah og In Amenas.

 • Angola

  Den angolanske kontinentalsokkel er et umodent område for Equinor. Vi har eierandeler i blokk 25 og 40 i pre-saltbassenget Kwanza og blokk 4/05, 15, 17 og 31 i Congo-bassenget.

 • Azerbaijan

  Equinor har en eierandel på 8,56% i oljefeltet Azeri-Chirag-Gunashli (CG), som BP er operatør for.

 • Brasil

  Equinor er for tiden operatør med eierandel på 60% i det store Peregrino-feltet, som ligger 85 kilometer utenfor kysten av Rio de Janeiro, og har i tillegg til sju letelisenser.

 • Canada

  Equinor er aktivt involvert i noen av de mest spennende områdene i Canada når det gjelder energiressurser, med eierinteresser i flere lete-, utviklings- og produksjonslisenser utenfor kysten av Newfoundland.

 • Irland

  Equinor har en eierandel på 36,5% i gassfeltet Corrib utenfor nordvestkysten av Irland. Utbyggingen av Corrib-feltet ble godkjent i 2001, og produksjonen startet i desember 2015. Shell er operatør.

 • Libya

  Equinor deltar i landbasert oljeproduksjon i Mabruk-feltet og i Murzuq-bassenget.

 • Nigeria

  Equinor har en eierandel i landets største produserende dypvannsfelt, Agbami. Feltet ligger på 1.500 meters dyp, 110 kilometer utenfor kysten av Nigeria.

 • Russland

  Equinor er partner i utviklingen av oljefeltet Kharyaga, som er del av Timan-Pechora-bassenget i det autonome distriktet Nenets, 60 kilometer nord for Polarsirkelen.

 • Tanzania

  Tanzania er et bevis på den suksessen Equinor har hatt med internasjonalt leting i det siste, med til sammen åtte funn siden 2012. Fem av disse er betydelige funn som er gjort de to siste årene.

 • Storbritannia

  Equinor har en lang rekke aktiviteter i Storbritannia, blant annet havvindprosjekter, oppstrømsvirksomhet på kontinentalsokkelen, handel med naturgass og salg av råolje.

 • USA

  Equinor er aktiv i noen av de meste spennende områdene i USA når det gjelder energiressurser, med fokus på leting og produksjon på dypt vann, skifergass, olje fra tette bergarter og tungolje.

 • Venezuela

  Petrocedeño-avtalen har en varighet på 25 år fra 2008, hvor PDVSA eier 60%, Total 30,33% og Equinor 9,67%.

Partner-opererte felt i Norge

Partner-opererte felt står for om lag 13% av vår samlede olje- og gassproduksjon på norsk sokkel. De viktigste produserende feltene er Ormen Lange, Skarv og Ekofisk, som har henholdsvis Shell, BP og ConocoPhillips som operatører.

Våre baser