Vi er blant verdens største operatører til havs, den største operatør på norsk sokkel og nest største eksportør av gass til Europa. Her får du oversikten over vår virksomhet innen olje og gass.

Vi er operatør for mer enn 40 plattformer på norsk sokkel, med både faste og flytende installasjoner.

Partner-opererte felt står for 13% av vår samlede produksjon på norsk sokkel 

Vi er til stedet i mer enn 30 land. Peregrino-feltet i Brasil er det største internasjonale operatørskapet vi har

Felt som vi opererer i Norge

Vi er ansvarlige for 70% av olje- og gassproduksjonen i Norge. Vi vil opprettholde lønnsom produksjon fra norsk sokkel på dagens nivå frem mot 2030. Etter 2030 vil norsk sokkel gå inn i en mer moden fase, men det vil fortsette å være vår ryggrad i mange år.

Vi er ansvarlig for 70% av olje- og gassproduksjonen i Norge. Vi er i rute for å opprettholde lønnsom produksjon fra norsk kontinentalsokkel på dagens nivå frem mot 2030. Etter 2030 vil norsk sokkel gå inn i en mer moden fase, men den vil fortsette å være ryggraden vår i mange år.


Oljen fra hvert felt er unik. For å lære mer om egenskapene til alle oljetypene vi selger, se våre råoljeanalyser tilgjengelig fra lenken nedenfor.

Felt verden rundt

Equinor akselererer sin internasjonale reise. Samtidig som norsk sokkel fortsetter å være ryggraden i vår virksomhet, blir den internasjonale virksomheten en stadig viktigere bidragsyter til selskapets samlede produksjon og inntekter. Den internasjonale produksjonen har nådd rekordhøye nivåer, og med en portefølje av høy kvalitet vil andelen av den samlede produksjonen som kommer fra felt utenfor Norge fortsette å øke i årene framover.

Partner-opererte felt i Norge

Partner-opererte felt står for om lag 13% av vår samlede olje- og gassproduksjon på norsk sokkel. De viktigste produserende feltene er Ormen Lange, Skarv og Ekofisk, som har henholdsvis Shell, BP og ConocoPhillips som operatører.